KOREKTYWNE DOŚWIADCZENIA

Jak wiemy, psychoterapia stwarza pacjentom możliwość zdobywania doświadczeń. Wiadomo jednakże, iż nie każda nowa infor-. macja może powodować zmianę. Część z nich poszerza zakres wiedzy o wiadomości peryferyczne, ale nie prowadzi do zmian w centralnych przekonaniach. Tylko te spośród nowych doświadczeń można uznać za korektywne, które wywołują zmianę w centralnych przekonaniach.

Doświadczenia korektywne związane są często z przewidywaniami dotyczącymi wyobrażeń człowieka na temat konsekwencji jego zachowań. Pozwalają zobaczyć, iż rzeczywistość dorosłej osoby jest inna niż w jego minionych dramatycznych przeżyciach. Ten mechanizm przerywa błędne koło. Człowiek przekonuje się, że inni ludzie nie muszą zachowywać się tak jak jego rodzice w przeszłości, jeśli swoim postępowaniem nie będzie ich do tego prowokował.

Trudno określić ogólne reguły wywoływania korektywnych doświadczeń. Przedstawię więc dość luźne spostrzeżenia. W grupie psychoterapeutycznej podstawowym źródłem korektywnych doświadczeń mogą się stać informacje zwrotne jej członków. Przede wszystkim z tego powodu, że są one zazwyczaj różnej treści – oczywiście gdy w grupie panuje dobra atmosfera i wypowiedzi nie sprowadzają się do powtarzania znanych stereotypów, lecz są wyrazem „ja” głębokiego uczestników grupy. Pacjent spodziewa się od wszystkich tej samej reakcji, takiej samej, jaką zna z doświadczenia z rodzicami. Tymczasem wypowiedzi uczestników grupy (wynikające z ich indywidualnych doświadczeń) są różne. Nie potwierdzając oczekiwań pacjenta, przyczyniają się do ich rozpadu, wygaszania wielokrotnie powtarzanych reakcji. Szczególnego znaczenia nabierają zachowania psychoterapeuty, którego wypowiedziom zazwyczaj nadaje pacjent największą wagę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *