Krótki przełyk

W 1941 roku Lelong, Aime i Aubin wyodrębnili jednostkę chorobową, którą określili mianem krótkiego przełyku. Jest to wada rozwojowa powstała wskutek niezstą- pienia przełyku i żołądka do jamy brzusznej. Zespół ten jest dość często przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji, gdyż jego objawy łudząco przypominają typową przepuklinę wślizgową rozworu przełykowego ze skróceniem przełyku.

Rozpoznanie. Krótki przełyk można rozpoznać po stwierdzeniu: naczyń krwionośnych dochodzących do piersiowej części żołądka małymi odgałęzieniami, bezpośrednio od aorty piersiowej, braku otrzewnej na części żołądka, znajdującej się w klatce piersiowej, oraz skrócenia i lejkowatego zakończenia przełyku bez możliwości sprawdzenia wpustu poniżej przepony.

W przypadku przepuklin wślizgowych rozworu przełykowego i wtórnego krótkiego przełyku część żołądka przemieszczona do klatki piersiowej jest otoczona otrzewną, a naczynia krwionośne do żołądka dochodzą od tętnicy żołądkowej lewej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *