Leczenie farmakologiczne na oddziale psychiatrycznym

Joanna dość wcześnie straciła ojca. Matka po kilku łatach przyprowadziła do mieszkania mężczyznę, który tam na stałe pozostał. Wszyscy mieszkali w jednym pokoju. Dziewczyna nie lubiła kochanka matki. Bardzo źle znosiła odgłosy wydawane przez matkę i kochanka podczas kontaktu seksualnego. Przeżywała także, kiedy po alkoholu matka i kochanek zachęcali Joannę i brata do podjęcia współżycia seksualnego. Broniła się przed tym. Nie mogła jednak tej sytuacji dłużej wytrzymać. Wstydziła się o tym komukolwiek mówić. Bała się matki i jej kochanka. Nie widziała wyjścia z sytuacji. Nie znalazła nikogo, z kim mogłaby się swymi koszmarnymi doświadczeniami podzielić. Starała się o nich nie myśleć.

Żałuję, że nie mogłam stać się osobą godną zaufania Joanny, że nie była w stanie powierzyć mi swojej tajemnicy. Przypuszczam, iż wczesne ujawnienie gnębiącej ją prawdy mogłoby wpłynąć na zmianę jej losów życiowych. Zastosowane na oddziale psychiatrycznym leczenie farmakologiczne osłabiło jej niepokój. Działające na centralny system nerwowy leki nie rozwiązały jednak problemów Joanny, a z pewnego punktu widzenia leki mogły być traktowane jako kara za brak uległości. Po pobycie w szpitalu musiała wrócić do domu, gdzie sytuacja rodzinna nie uległa zmianie. Jedyną z niego ucieczką mogły być dalsze pobyty w szpitalu, uczące Joannę konformizmu. Kolejne hospitalizacje psychia-tryczne stawały się coraz bardziej prawdopodobne. Zapewne ana-logicznie wyglądała historia brata Joanny.

Na marginesie doświadczeń Joanny nasuwają się następujące spostrzeżenia. Zredukowanie powstałych na skutek trudności życiowych napięć poprzez środki farmakologiczne odcina nas od głosu głębszej warstwy „ja”, hamuje przeżywanie doznań. Oka- żuje się, że jest to sposób na radzenie sobie z problemami równie doraźnie skuteczny jak stosowanie mechanizmów obronnych, odcinających człowieka od jego rzeczywistych doznań wewnętrznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *