Lewa odnoga lędźwiowa

Przez otwór przełykowy przepony przechodzą: przełyk, przewód piersiowy, lewy nerw błędny na przedniej ścianie przełyku i prawy nerw błędny na tylnej ścianie przełyku.

Lewa odnoga lędźwiowa przepony tworzy otwór aorty (hiatus aorticus). W części środkowej ścięgnistej znajduje się otwór dla żyły głównej dolnej.

Od góry przeponę pokrywa powięź wewnątrzpiersiowa (fascia endothoracicci), tkanka podopłucnowa, a w miejscu zetknięcia się z płucami opłucna. Opłucna tworzy zachyłki: przeponowo-śródpiersiowy i żebrowo-przeponowy. Odchodząc od przepony podwojona opłucna śródpiersiowa tworzy więzadło płucne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *