LICZBA ZGONÓW PODCZAS EPIDEMII AIDS (38)

Chociaż większość ludzi kojarzy epidemię z AIDS, największa ostatnio zanotowana epidemia dotyczyła grypy i miała miejsce w 1918 roku. (40) W ciągu roku pochłonęła 20 milionów istnień ludzkich na całym świecie. Po niemal dwudziestu latach liczba zdiagnozowanych przypadków AIDS wynosi niewiele ponad 2 miliony, a liczba ta obejmuje również ludzi, którzy mimo diagnozy cieszą się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. (41)

Skąd więc wzięły się ogromne liczby, które stają tobie przed oczami, gdy myślisz o AIDS? W odróżnieniu od protokołów dotyczących nowotworów i większości innych chorób, raporty o AIDS prezentują bardzo złożoną sumę. Innymi słowy, liczba zachorowań lub przypadków śmiertelnych z danego roku dodawana jest do całkowitej sumy zdiagnozowanych przypadków lub zgonów wskutek AIDS, które kiedykolwiek odnotowano. Taka tendencja powoduje automatyczny wzrost pi’ezentowanej liczby i stwarza wrażenie systematycznego jej wzrostu.

Poza tym często bywa tak, iż zamiast aktualnych rzeczywistych danych przypadków AIDS podaje się do wiadomości publicznej szacunkowe liczby i przewidywania. Taka sytuacja miała miejsce w 1999 roku, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała raport dotyczący AIDS, w którym podała, że w 1998 roku 2,5 miliona ludzi na całym świecie zmarło z powodu AIDS, natomiast w listopadzie 1999 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) doniosła, że jedynie u 2,2 miliona osób na całym świecie kiedykolwiek zdiagnozowano AIDS. (42) Niestety, dane ONZ są ogólnie dostępne i szeroko propagowane, a raport WHO publikowany jedynie spora-dycznie.

Rzadko podkreślany jest fakt, iż AIDS nie znajduje się na liście dziesięciu najczęstszych przyczyn śmierci wśród Amerykanów. W corocznym zestawieniu przyczyn zgonów AIDS znajduje się daleko w tyle za wypadkami motoryzacyjnymi, zdarzeniami losowymi, wypadkami bez użycia pojazdów me-

chanicznych, grypą, gruźlicą, cukrzycą, posocznicą, chorobą Alzheimera i zabójstwami. (43) W mediach niemalże tradycją stało się kreowanie AIDS na główną przyczynę zgonów wśród Amerykanów w wieku od 24-40 lat. Upublicznienie tego błędnego przekonania sieje panikę wśród społeczeństwa. Prawda jest jednak taka, że co roku jedynie 0,2% osób z tej grupy wiekowej traci życie wskutek różnorakich powodów, a wśród nich AIDS stanowi zaledwie 0,03% przypadków. (44)

Uznawanie AIDS za największe społeczne zagrożenie życia i zdrowia daje AIDS pierwszeństwo do korzystania z funduszy, które powinny być przeznaczone na walkę z problemami dotykającymi znacznie większą liczbę Amerykanów. Według danych Instytutu Medycyny, w 1996 roku wydatki Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) na opiekę medyczną każdego pacjenta, który zmarł wskutek choroby serca wynosiły 1,160 tysięcy dolarów, na każdą osobę zmarłą na raka – 4,7 tysięcy dolarów, a na zmarłego z powodu AIDS – ponad 43 tysiące dolarów. (45)

„Do roku 1990 jedna na pięć osób umrze z powodu AIDS”. Oprali Wlnfrey, 1987 rok: Miły o AIDS. 1990 „Do 1991 roku HIV dotyczyć będzie od 5 do 10 milionów Amerykanów”.

Newsweek 10 listopada. 1986 rok „Do 1991 roku jedno na dziesięcioro dzieci padnie ofiarą AIDS”. Nagłówek w USA Today. 1988 „Do 1996 roku trzy do pięciu milionów Amerykanów będzie nosicielami wirusa HIV, a milion straci życie z powodu AIDS”.

Dr. Anthony Fauci New York Times, 14 stycznia. 1986 „Bez odpowiedniej interwencji rządowej AIDS może zdziesiątkować ludność”. Donna Shalala, 1993 Washington Times. 8 czerwca. 1999

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *