Martwica przeszczepu jelitowego

Martwica przeszczepu jelitowego jest to najwcześniejsze i najgroźniejsze powikłanie po operacjach rekonstrukcji przełyku, spowodowane skręceniem, zagięciem czy zaciśnięciem szypuły naczyniowej. Leczenie polega na jak najszybszym usunięciu zmienionego odcinka, natomiast powstające niekiedy owrzodzenia w ścianie odtworzonego przełyku u większości chorych leczy się zachowawczo (10).

Przeszczepione jelito może ulec zwężeniu, rozstrzeni, powodując zaburzenia połykania. W obserwacjach odległych stwierdza się niekiedy krwawienia żołądkowo-je- litowe, refluks, przepukliny okołoprzełyltowe (8, 10). Po badaniu rtg wykonuje się ezofagoskopię, flbroskopię i ewentualnie pobiera wycinki błony śluzowej do badania. Większość dzieci leczona jest zachowawczo, ale czasem istnieje konieczność interwencji chirurga.

Po rekonstrukcji przełyku z płata żołądkowego zdarzają się zwężenia odźwiernika w przypadku wykonania nacięć na ścianie żołądka zbyt blisko tej okolicy, perforacje przeszczepu, owrzodzenia, dysfagie oraz refluks (1, 14). Najgroźniejsze powikłanie, perforacja płata, wymaga szybkiego rozpoznania i leczenia operacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *