Metoda wytwarzania przetoki szyjnej przełyku

Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym śródtchawiczym, najczęściej w przypadkach rozejścia się zespolenia – podczas retoralcotomii. Głowę dziecka przechyla się na stronę prawą, po stronie lewej nad obojczykiem przecina się na przestrzeni, ok. 3 cm skórę, mięsień szeroki szyi i blaszkę powierzchowną powięzi szyjnej. Po roz- r– -~3Hps–^gisr– chyleniu brzegów rany przemieszcza się część j J j ^ 31

wego wraz ze znajdującymi się pod nim naczyniami głębokimi szyi do boku i na zew- gpj nątrz. Tchawicę i przełyk, w którego^świetle

czynać od dołu poza grzbietową ścianą tchawicy. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie j .. uszkodzić przewodu piersiowego w miejscu jego ujścia do kąta żylnego, utworzonego z żyły głębokiej szyi i pnia żylnego ramien-

zejścia się pierwotnego zespolenia przełyku, to wyłonione brzegi odświeża się wycięciem, w innych przypadkach na szczycie wypreparowanego odcinka górnego wycina się ot-

wór poprzez wszystkie warstwy. Kilkoma pojedynczymi szwami katgutowymi zespala się błonę surowiczą przełyku z tkanką podskórną. Następnie wszywa się ścianę przełyku w otwór skórny szwami jedwabnymi 4-0, obejmującymi całą jego grubość. Zabieg wykonuje się najczęściej po stronie lewej, można jednak wykonać go i po stronie prawej, przemieszczając przełyk w czasie operacji ostatecznej na stronę przeciwną i zespalając go z jelitem czy płatem rurowym żołądka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *