MĘŻCZYŹNI UTRZYMUJĄCY KONTAKTY SEKSUALNE Z MĘŻCZYZNAMI

Udokumentowane przykłady dysfunkcji immunologicznej mogą tłumaczyć występowanie chorób z grupy AIDS wśród mężczyzn mających za sobą kontakt seksualny z drugim męż-czyzną, jednakże żaden tych przypadków nie jest wyłączny dla tej grupy ryzyka lub błędem jest uogólnianie ich na wszystkich męskich homoseksualistów. W rzeczywistości większe skupienie uwagi na praktykach seksualnych niż rozpoznaniu ryzyka przysłania nam nasze zrozumienie obniżenia odporności i ogranicza próby prewencji i rozwiązania problemu AIDS.

Popularna ostatnio używka o nazwie poppers (azotan amy- lu) również wpływa negatywnie na system immunologiczny człowieka. Jest substancją rakotwórczą szczególnie modną w środowiskach gejowskich. W pewnym momencie 95% homoseksualnych mężczyzn wielkich aglomeracji miejskich jak Los Angeles, Nowy Jork i San Francisco przyznało się do zażywania tego narkotyku. (212) Zażywanie azotanu amylu koreluje z występowaniem mięsaków Kaposiego (KS) i chłoniaków nieziarni- czych – dwóch rodzajów nowotworów podlegających definicji AIDS obserwowanych głównie w tej grupie ryzyka. (213) Istnieje kilka badań, które umacniają w przekonaniu o związku między poppers a KS. Potwierdza to wykrycie przypadków KS u HIV-negatywnych homoseksualistów zażywających azotan amylu. (213) KS sporadycznie występuje wśród członków in-nych grup ryzyka określonych przez CKC lub wśród kobiet z AIDS. Nigdy nie odnotowano mięsaków Kaposiego u małych dzieci lub niemowląt z AIDS. (213) W 1981 roku, kiedy po raz pierwszy zidentyfikowano AIDS, u połowy pacjentów wykryto mięsaki Kaposiego. Od 1993 roku, kiedy nastąpił spadek liczby osób zażywających poppers, ilość zachorowań na KS zmniejszyła się znacznie do 5% wszystkich przypadków AIDS. (214) Według jedynego badania, w którym homoseksualni mężczyźni odpowiadali na pytanie o rodzaj zażywanych narkotyków, 93% uczestników przyznało się do używania kokainy, cracku, poppersów, heroiny, ekstazy oraz metaamfetamin typu speed i kryształki. (215)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *