MŁODZIEŻ, DZIECI I NOWORODKI

Chociaż młodzież i dzieci nie są grupą ryzyka, przypadki AIDS wśród dzieci, wprawdzie rzadkie, są niepokojącą kwe-stią. Fakt, iż dzieci są ofiarami AIDS był argumentem prze-ciwko teoriom, które kwestionowały wirus HlVjako przyczynę AIDS. Mimo odmiennego przekonania ogółu należy wyraźnie powiedzieć, że przypadki AIDS wśród dzieci i młodzieży można wytłumaczyć tą samą przyczyną, co w przypadku do-rosłych – zespołem obniżonej odporności.

W 1998 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tamtym okresie było około 26 milionów nastolatków, odnotowano 293 przypadki AIDS, z czego informacje o 229 osobach z nich pozwoliły przyporządkować je do dwóch głównych grup ry-zyka CKC odnoszących się do ludzie dorosłych. (226)

Ponad 80% matek, u których zdiagnozowano AIDS, do-browolnie przyznało się do zażywania dożylnie narkotyków w czasie ciąży, co automatycznie skutkuje niedożywieniem wewnątrzmacicznym. Pozostałe przypadki AIDS u noworod-ków i małych dzieci mogą być powodowane kuracją medyczną przy użyciu leków, upośledzających układ immunologiczny, podawaną im na skutek otrzymania pozytywnego wyniku testu, lub tymi samymi czynnikami, które wywołują u HIV-negatywnych dzieci zapalenie płuc, infekcje bakteryjne i zaburzenia odporności. W 1998 roku nowe przypadki AIDS wśród dzieci w wieki trzynastu lat i poniżej osiągnęły całkowitą liczbę 382. (227)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *