Mutacja

Mutacja: powszechne określenie używane do wytłumaczenia zawodności leczenia farmakologicznego. Teoria ta zakłada, że wirus HIV przyjmuje zmutowane formy odporne na dzia-łanie leku. Jak dotąd nie zdołano w sposób naukowy udo-wodnić zasadności tego przekonania. W żadnej medycznej literaturze nie wspomina się odpornym na farmaceutyki wi-rusie HIV.

99% dokładności: odnosi się do testów przeciwciał HIV, które nie identyfikują przeciwciał HIV, które to testy wchodzą w reakcje krzyżowe z innymi przeciwciałami poza HIV, nie są standaryzowane i zweryfikowane przez izolację wirusa u ludzi HIV-pozytywnych.

Niepostępowi: ludzie HIV-pozytywni, którzy nie stosują kuracji AIDS i cieszą się dobrym zdrowiem. Naukowcy spekulują, że takie osoby są przykładem infekcji mniej złośliwą odmianą wirusa HIV lub posiadają szczególny gen chroniący ich przed AIDS. Badacze zakładają również, że Afroamerykanie nie są obdarzeni tego typu genem. (248) Część wielomiliardowych badań poświęcona jest jego zidentyfikowaniu.

Odporność: uważana za przyczynę zawodności stosowanej kuracji farmakologicznej, braku korzyści zjej stosowania lub całkowitego ustąpienia jej efektów. Generalnie korzyści płynące z kuracji nie mają związku z rzeczywistym zdro-wiem, a oceniane są na podstawie wyników testów krwi, znanych pod nazwą markerów zastępczych.

Skutki uboczne: bezpośrednie niechciane i niezamierzone rezultaty leczenia z użyciem farmaceutyków lub innych substancji. Markery zastępcze: w przypadku AIDS są to testy laboratoryjne mierzące ilość komórek T lub rzekomo określające „ładunek wirusa”. Skuteczność leków przeciw AIDS jest zdeterminowana zmianami w markerach zastępczych, które to wyniki nie są związane z faktycznym zdrowiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *