MYLNE KONCEPCJE DOTYCZĄCE HIV I AIDS

Jeśli pozwalamy, by niepotwierdzone informacje o HIV i AIDS wpływały na podejmowane przez nas działania i wy-bory, dyktowały sposób funkcjonowania w społeczeństwie lub definiowały nasz świat, wszyscy jesteśmy ofiarami AIDS.

Od kiedy w 1984 roku ogłoszono, że HIV powoduje AIDS, dalsze badania nad AIDS prowadzone były na podstawie hi-potezy, iż HIV, nieznany śmiercionośny wirus, jest odpowie-dzialny za wywoływanie grupy wcześniej już znanych chorób nazwanych w późniejszym czasie AIDS. Skupiając całą uwagę na HIV, wirusie, który wymyka się regułom biologii, epide-miologii i logiki, gatunek ludzki wiele traci.

Ponad 400 tysięcy Amerykanów straciło życie zawierzając poglądowi, że HIVjestjedyną możliwą przyczyną AIDS, a tok-syczne farmaceutyki jedyną słuszną metodą zapobiegania, leczenia i nadzieją na wyzdrowienie. Znacznie większa liczba osób na zawsze zmieniła swoje życie po usłyszeniu HIV- pozytywnej diagnozy po przeprowadzeniu testu na szkodliwe przeciwciała, które niekoniecznie mogły być związane w wystąpieniem wirusa HIV.

Ponad 50 miliardów dolarów z budżetu federalnego prze-znaczonych na badanie AIDS nie przyniosło znaczących rezultatów w lepszym zrozumieniu wirusa HIV, nie zagwarantowało żadnej bezpiecznej i efektywnej terapii ani w żaden sposób nie przybliżyło naukowców do rozwiązania kwestii AIDS. Zamiast tego, wykreowano wpływowe lobby, które sprawuje kontrolę nad przekazywanymi społeczeństwu informacjami, ogranicza dostęp do informacji i domaga się coraz większych dotacji na swoje działania. Zamiast obiecywanej pomocy w rozwiązaniu kwestii AIDS mamy aktualnie do czynienia ze stale rozwijającym się wielomiliardowym biznesem, instytucjami i organizacjami, które żerują na naszej nadziei pokładanej w wątpliwej i jałowej hipotezie HIV.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *