Naśladowanie agresywnych zachowań brata

Zastanawiałyśmy się nad naśladowaniem agresywnych zachowań brata. Nad powstałym – również w wyniku doświadczeń z bratem – przekonaniem, że ludzie dzielą się na tych, którymi się pomiata, oraz tych, którzy pomiatają innymi. Wspominała, że wchodząc w drugą z wymienionych ról (próbowała ją także stosować wobec mnie), spotykała się z agresją, odrzuceniem i zaczynała być przedmiotem ataku. To doświadczenie w naszej grupie psychoterapeutycznej nie powtórzyło się.

Po opisanym spotkaniu grupowym Anna zaczęła ujawniać inną prawdę o stosunku do rodziców. Przyznała się do przeżywanego niepokoju o zdrowie i życie matki nie tylko ze względu na obciążenie siebie winą za jej chorobę. Miała świadomość, że rodzice są starzy. Obawiała się, że niedługo może ich stracić. Czuła się niezdolna do samodzielnego życia. Bała się, że coś z nią jest nie w porządku i że bez rodziców nie potrafi sobie poradzić. Po ujawnieniu powodów do niepokoju obserwowaliśmy powolne zmiany w zachowaniu Anny. Potrafiła uważnie słuchać (nie przerywała innym w pół zdania). Ciało jej przestało być napięte, pobudzone. Wypowiedzi też nie były tak jak uprzednio napastliwe. Wyczuwało się w niej niekiedy autentyczne wzruszenie, ciepłe zainteresowanie innymi ludźmi. Stopniowo coraz rzadziej zdarzało jej się wykonywać natrętne czynności. W funkcjonowaniu Anny daje się zauważyć mechanizm obronny ego zwany projekcją61. Własną obawę – myśl o swojej chorobie psychicznej – przypisywać zaczęła innym ludziom (jak kiedyś swoje cierpienie rzutowała na lalkę). „Obawiam się, że jestem nienormalna” przyjęło postać – „Inni obawiają się, że jestem nienormalna”. Tak więc w dzieciństwie wobec przedmiotów odbieranych jako cierpiące i obecnie wobec sąsiadów, którzy – jak sądziła – uważali ją za nienormalną, najprawdopodobniej działał ten sam mechanizm. Zacierały się granice między wewnętrzną rzeczywistością a zewnętrznym światem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *