Naukowcy do spraw AIDS

Od czasu głośnego wyrażania swoich wątpliwości co do hipotezy wirusa HIV, 21 razy z rzędu Narodowy Instytut Zdrowia wraz z innymi federalnym i stanowymi mocodawcami odmówił mu przyznania dotacji na dalsze badania. (164)

Dotacje firm farmaceutycznych stanowią równie ważny finansowy wkład do badań nad AIDS. Niestety jest to także istotny czynnik, przez który uzyskanie obiektywnych wyni-ków analiz jest niemalże niemożliwe. Zaskakujące jest, iż nie budzi sprzeciwu fakt, iż niektórzy badacze AIDS posiadają udziały w firmach, których produkt testują lub zatrudniani są do pisania artykułów w czasopismach medycznych na temat testowanych przez nich lekarstw. W rzeczywistości jest powszechną praktyką opłacanie przez koncerny far-maceutyczne lekarzy, by brali udział w kampanii reklamowej swojego produktu np. pisząc pochlebne artykuły na ich temat. (165)

Wielu naukowców do spraw AIDS wcześniej pracujących dla rządu Stanów Zjednoczonych zdecydowało się na pry-watne przedsięwzięcia w tej dziedzinie. Taka praktyka rów-noznaczna jest z zatarciem granic między informacjami, interesem społecznym a korzyściami prywatnymi. Dla przy-kładu podam pewien znamienny fakt. Były dyrektor Centrum Kontroli Chorób Stanów Zjednoczonych, dr Donald Francis, wykorzystał swoje przeszłe dokonania dla rządu i dostęp do środków masowego przekazu, by znacznie podwyższyć czterdziestomilionowy kapitał na badania dla swojej firmy o nazwie VaxGen zajmującej się produkcją szczepionek przeciw AIDS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *