Nawiązanie kontaktu z „ja” głębokim pacjenta

Nie zgadzam się natomiast, że pięć wymienionych przez niego zadań można zrealizować w toku jednej, i to pierwszej rozmowy. Mało realistyczne wydaje mi się bowiem nawiązanie kontaktu z „ja” głębokim pacjenta podczas pierwszej jego u nas wizyty. Ponadto niektórzy pacjenci mogą podczas pierwszej sesji psychoterapeutycznej zmieniać swoje decyzje

zgodnie z tym, co terapeuta uznaje za stosowne. Jednak takie deklaracje mogą nie eliminować oporu w dalszych fazach terapii. Poza wymienionymi przez autora źródłami oporu mogą istnieć głębsze jego przyczyny. Dlatego prowadząc psychoterapię staram się zajmować oporem, a równocześnie zapewnić pacjentom niezależność, nie „urabiać” ich. W pracy nad oporem kieruję się kilkoma zasadami.

– Tendencja do przeciwstawiania się zmianie posiadanych, przekonań może zostać osłabiona, gdy przekazywane człowiekowi informacje przyjmują określoną formę. O sposobach przesyłania wiadomości ułatwiających ich trafny odbiór pisałam wspólnie z Ewą Trzebińską w książce Jak ludzie porozumiewają się? Podawałyśmy tam również uzasadnienie dla stosowania postulowanej formy informacji zwrotnych. Obecnie ograniczę się więc wyłącznie do przypomnienia formy informacji, która czyni bardziej prawdopodobne ich przyjęcie.

– Wiadomości powinny dotyczyć konkretnych zachowań człowieka, do którego są kierowane, a nie jego ogólnych właściwości.

– Informacje powinny opisywać odczucia, emocje, pragnienia nadawcy, a nie jego oceny, rady czy zalecenia dla partnera.

– Informacje’nie mogą ograniczać się czy to do pozytywnych, czy negatywnych konsekwencji zachowań partnera, ale powinny obejmować obie te kategorie.

– Wiadomości należy przekazywać bezpośrednio do osoby, której dotyczą, a nie poprzez osoby trzecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *