odzywkadowlosow.info

Nowa kuracja farmakologiczna i wyzdrowienie

Dane Centrum Kontroli Chorób również wykazują, że zmniejszenie ilości przypadków AIDS ma duży związek z trzy-letnią kuracją leczniczą „koktajlami AIDS”. Według jednego z raportów CKC liczba diagnoz AIDS nieznacznie wzrosła w trzecim kwartale 1991 roku, co było nieporównywalne ze wzrostem odnotowanym w pierwszym kwartale 1993 roku, kiedy rozszerzono definicję AIDS. Z roku na rok liczba ta systematycznie maleje. (75)

Często przedstawiane w mediach historie o ludziach, którzy po zażyciu koktajlu farmaceutyków żwawo podnieśli się z łoża śmierci i przebiegli maraton, są tylko i wyłącznie życze-niowymi opowiastkami. W świecie nauki takie niepotwier-dzone informacje określane są mianem anegdoty. Żadna z opowieści o cudownym wyzdrowieniu po przejściu nowej kuracji farmakologicznej nie ma naukowego potwierdzenia. W niektórych czasopismach farmaceutycznych czytamy:

„Na tę chwilę nie istnieją żadne dowody na to, iż preparat o nazwie Ziagen gwarantuje dłuższe życie lub zmniejsza dolegliwości związane z wiru-sem HIV lub AIDS”.

„Nie ma pewności, czy Crixivan przedłuży dłu-gość twego życia lub zmniejszy szansę nabycia chorób i infekcji związanych z wirusem HIV”. „Na dzień dzisiejszy nauka nie dysponuje jed-noznacznymi wynikami badań klinicznych doty-czących zbawiennych skutków terapii preparatem Viramune”.

„Nie przeprowadzono żadnych badań klinicz-nych przy użyciu leku o nazwie Combivir”. (76) Niekompletne i nieprzekonujące badanie z 1997 roku trak-towane jest jako podstawa twierdzenia, że po zastosowaniu kuracji inhibitorów proteaz znacznie zmniejszył się wskaźnik umieralności osób zakażonych wirusem HIV. (77) Zakończono je przedwcześnie, zanim uzyskano statystycznie znaczące rezultaty. Podczas tej próby nie wprowadzono grupy porów-nawczej, której podano by substancję placebo, nie odnotowano u pacjentów nawrotów chorób podlegających definicji AIDS (poza przypadkami grypy), a wyniki opisane w końcowym raporcie można było odnieść jedynie do niewielkiej grupy badanych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *