Noworodek przesłany na oddział

Noworodek przesłany na oddział w pierwszej dobie życia w stanie ogólnym dobrym, ze skalą A, B-l wg Waterstona, może być po kilku godzinach, niezbędnych do wykonania badań i przygotowania do operacji, poddany zabiegowi. W tym czasie określa się grupę krwi, wykonuje próbę krzyżową z krwią do operacji. W odstępach 10-15 min zmienia się ułożenie noworodka, przewraca na boki, oklepuje klatkę piersiową od tyłu i boków. Przed każdą zmianą pozycji konieczne jest dokładne odessanie wydzieliny z jamy ustnej i gardzieli. Wykonuje się to zawsze jałowym cewnikiem, najlepiej jednorazowym, w jałowych rękawiczkach. Wydzielinę posyła się na posiew i antybiogram. Postępowanie to oraz półpionowe ułożenie zapobiegają powstawaniu niedodmy płatów płucnych. Przed operacją podaje się antybiotyki działające na bakterie Gram-ujemne. Jak wykazuje doświadczenie, dzieci te wskutek transportu, pobytu w szpitalu najczęściej ulegają zakażeniom tego typu bakteriami.

Postępowanie przedoperacyjne z noworodkiem przyjętym na oddział w stanie ciężkim (grupa B-2, C-l, C-2) zależy od stopnia zmian w płucach, innych wad rozwojowych oraz stopnia rozwoju zarośniętych segmentów przełyku, a więc od rodzaju zaplanowanego zabiegu. Postęp we wszystkich dziedzinach leczenia noworodków umożliwia obecnie stosowanie metody tzw. odroczonego zespolenia przełyku (3, 6, 12, 15). Wyjątek stanowią dzieci ze znacznego stopnia niedorozwojem obu odcinków zarośniętego przełyku.

Pierwszym zabiegiem jest wykonanie przeLoki żołądkowej, która w odmianie zarośnięcia przełyku bez przetoki służy do odżywiania dziecka. W przypadkach współistniejącego połączenia przełykowo-tchawiczego jednoczasowo wprowadza się poza odżwiernik do jelita cienkiego cienki zgłębnik sylastikowy w celu odżywiania przetoka żołądkowa służy u tych dzieci jedynie do odbarczania żołądka. Przy zamierzonym dłuższym okresie takiego postępowania należy wprowadzać zgłębnik bezpośrednio do jelita cienkiego drogą laparatomii, zapobiegając cofnięciu się cewnika do żołądka. Zalecanym ostatnio (21), mniej obciążającym postępowaniem jest wykonanie fundoplikacji Nissena jednocześnie z wytworzeniem przetoki żołądkowej. Zabieg ten zapobiega zarówno refluksowi żołądkowo-przełylcowemu, jak i przedostawaniu się powietrza do żołądka przy ciśnieniu poniżej 2,94 kPa (30 cm H20) w drogach oddechowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *