OBIEKTYWNE BADANIA NAD HIV I AIDS

Aby zrozumieć i poradzić sobie z tematyką AIDS niezbędny jest wgląd i gruntowna analiza wszystkich dostępnych danych naukowych, nawet jeśli miałoby to podważyć nasze dotychczasowe przekonania. Postęp w każdej dziedzinie zależy od umiejętności zajmowania bezstronnego stanowiska wobec faktów, stawiania krytycznych pytań i przeprowadzenia obiektywnych poszukiwań w celu uzyskania znaczących odpowiedzi.

„Istnieje klasyczna nauka, sposób, wjaki wszystko powinno funkcjonować, i istnieje również religia. Odzyskałem zdrowy rozsądek, kiedy uświadomiłem sobie, że nauka o AIDS to rodzaj kazania, czegoś, co ludzie chcą słyszeć. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego wszyscy ludzie tak bezkrytycznie i z wielką łatwością przyjmują to, co rząd przedstawia jako absolutną prawdę. Szególnie, jeśli chodzi o główny mit: »przyczyna AIDS jest znana«. Nie wiem, co przekonało aktywistów do zaakceptowania tej tezy – przekonujące argumenty z konferencji prasowej, bo chyba nic więcej?

Moja jedyna teoria brzmi – AIDS wymaga codziennego zarządzania ogromną ilością nieścisłości, a ludzie trzymają się kurczowo każdej pewności, jaką są w stanie odnaleźć. Nawetjeślimijasięonaz prawdą”.

Michael Callen, pisarz, zmarły aktywista AIDS magazyn Genre, luty/marzec, 1994 rok „Większość badań nad HIVjestbezwartościowym śmieciem. Naukowcy prowadzący badania (poza badaczami AIDS) śmieją się z nas. Dla nich właściwa grupa osób do przeprowadzeniajakichkolwiek badań to 30 tysięcy ludzi. My natomiast przeprowadzamy analizy na półtoratysięcznej grupie badanych i uważamy to za normalne, gdy rzeczywista liczba kluczowych dla analizy przypadków jest czasem tak mała, że nie można wykluczyć zwykłe-go przypadku jako przyczyny osiągniętego rezul-tatu. Nieetycznejest także przeprowadzanie analiz leków w takich miejscach jak Malezja, na grupie 30 osób, by następnie próbować usprawiedliwić te błędne badania, ponieważ jacyś ludzie otrzymali dostęp do farmaceutyków i zależy im na szybkim ich dopuszczeniu do obiegu”.

„Biorąc pod uwagę fakt, że nie istnieje naukowy dowód potwierdzający zależność HIV = AIDS, czy etyczne jest przepisywanie AZT, toksycznego farmaceutyku, wynalezionego 30 lat temu na po-trzeby chemioterapii w leczeniu nowotworów, 150 tysiącom Amerykanów, w tym ciężarnym kobie-tom i ich dzieciom, jako leku przeciwko HIV?”

Gil Gutkencht, przedstawicielka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, w liście do dyrektora Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, dr. Anthony’ego Fauci,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *