OBYWATELE KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

W odróżnieniu od sytuacji w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, przypadki AIDS w krajach rozwijających się na całym świecie dotyczą niemalże wyłącznie heteroseksualistów niezażywających narkotyków. (228) Czołowi eksperci do spraw AIDS nie podają żadnego przekonującego argumentu dającego odpowiedź na pytanie, dlaczego choroby AIDS miałyby rozprzestrzeniać się głównie wśród wolnych od nar-kotyków heteroseksualistów jedynie poza Europą i Stanami Zjednoczonymi.

Spójnym wyjaśnieniem dla wszystkich przypadków AIDS na rozwijających się obszarach świata są dobrze znane czynni-ki ryzyka dla zdrowia, które charakteryzują wszystkie te kraje – ubóstwo i niedożywienie brak czystej wody, regularnej do-stawy żywności i higienicznych warunków życiowych ogra-niczony dostęp do opieki medycznej choroby epidemiczne jak gruźlica, malaria i infekcje jelitowe oraz praktyka dia-gnozowania AIDS na podstawie bliżej niesprecyzowanego zestawu symptomów klinicznych.

Chociaż w wielu częściach świata wykonanie testu HIV nie jest wymagane do ustalenia AIDS, powszechne narażenie na choroby typu zapalenie wątroby, gruźlica, trąd czy malaria są wystarczające do wyjaśnienia pozytywnych wyników niespe-cyficznego testu na obecność przeciwciał HIV. (229)

Zwrócenie uwagi na immunosupresywne warunki wywołane biedą i niedożywieniem może być sposobem na złagodzenie cierpienia wielu ludzi w krajach rozwijających się, którzy obecnie są postrzegani i traktowani jako ofiary AIDS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *