Od kiedy AIDS nie jest pojmowana jako choroba..

Inną ciekawostką jest fakt, że możesz zostać zdiagnozowa- ny jako pacjent z AIDS bez wykonywania testu HIV. Nazywa się to „diagnozą domniemaną”. Według danych CKC ponad 62 tysiące przypadków AIDS w Ameryce zostało rozpoznanych bez wykorzystania testu HIV. Mimo tego, iż jedyną różnicą między zapaleniem płuc a AIDS jest pozytywny wynik testu na obecność wirusa HIV, test ten nie jest wymagany przy rozpoznaniu AIDS.

Od kiedy AIDS nie jest pojmowana jako choroba i nie istnieje żadna powszechnie akceptowana definicja AIDS, zaburzenia składające się na AIDS różnią się w zależności od kraju. Na przykład Kanadyjskie Laboratoryjne Centrum Kontroli Chorób (Canada’s Laboratory Centtre for Disease Control – LCDC) nie uznaje amerykańskiego kryterium wykrywania AIDS, jakim jest liczba limfocytów T.

Oznacza to, iż 182,2 tys. amerykańskich pacjentów z AIDS – czyli ponad 25% wszystkich zdiagnozowanych przypadków AIDS w Stanach Zjednoczonych – nie byłoby nimi w Kanadzie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stosuje dwie różne definicje AIDS w odniesieniu do Afryki i żadna z nich nie odpowiada kryteriom amerykańskim czy kanadyjskim. Definicja diagnostyczna najczęściej stosowana w Afryce nie wymaga wykonywania testu na obecność wirusa HIV. Wystarczy, że u pacjenta stwierdzi się występowanie trzech głównych klinicznych symptomów (utrata wagi, gorączka i/lub kaszel), a dodatkowo potwierdzi obecność mniej znaczących objawów, tj. ogólne swędzenie skóry lub powiększenie gruczołów. (10) Wiele lat przed rozpoczęciem propagowania wiedzy o AIDS Centrum Kontroli Chorób próbowało zapobiec nasilaniu się stosunkowo mało znaczących problemów zdrowotnych. W 1976 roku pięciu żołnierzy stacjonujących w bazie w New Jersey zachorowało na grypę, w związku z czym CKC ogłosiło nieuchronną epidemię tej choroby. Ich przewidywania zapowiadały śmierć 500 tysięcy Amerykanów w ciągu roku. W odpowiedzi na ostrzeżenia CKC Kongres przeznaczył miliony dolarów na awaryjny program szcze-pień, którym objęto całą rzeszę przerażonych Amerykanów z pre-zydentem Geraldem Fordem na czele.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *