Odreagowanie i zmiany w sferze przekonań

Odreagowanie i zmiany w sferze przekonań sprawiają, że zwiększa się swoboda wyboru zachowań. Rzeczywistość człowieka dorosłego zaczyna być spostrzegana jako odmienna od doświadczanej we wczesnym dzieciństwie. Zwiększa się także repertuar zachowań, bo mogą się pojawiać różne formy nie ujaw-nionych dotychczas emocji. W psychoterapii przekonujemy się głównie o tym, jak ważne jest odreagowanie wczesnodziecięcych traumatycznych przeżyć. Nie można jednak pomijać znaczenia rozładowania emocji związanych z trudnymi doświadczeniami życia dorosłego. Do kategorii takich doświadczeń należy utrata, śmierć bliskiej osoby. Pisze o nich E. Kiibler-Ross. Zajmowała się ona badaniem osób, które dotknęła śmierć współmałżonka. Otóż okazało się, że jeżeli śmierć jednego z małżonków wywoływała u drugiego spontaniczny, żywy wybuch rozpaczy, to względ-nie wcześnie potrafił on odzyskać stan równowagi psychicznej. Natomiast gdy ta reakcja zostaje zahamowana, choćby przez leki uspokajające, to bolesne doświadczenie przeżywa się znacznie dłużej. Autorka badań stwierdza, iż jeśli człowiek pohamuje wobec osoby bliskiej zwierzenie czegoś ważnego, to w przypadku jej śmierci przez długi okres (niekiedy nawet do końca własnego życia) nękać go może poczucie winy. Stąd wynika postulat, aby relacje z bliskimi osobami nie były obarczone niedomówieniami, odkładanymi na później zwierzeniami, nie wypowiadanymi myślami czy odczuciami.

Mechanizmy zmian w psychoterapii (podobnie jak powstawania zaburzeń) mają swój aspekt informacyjny i energetyczny. Innymi słowy, zachodzą one zarówno dzięki odreagowaniu emocjonalnemu, rozładowaniu napięć, uwolnieniu energii, jak i na skutek zmian w systemie wiedzy, rozumieniu siebie i rzeczywistości. Wspominałam już, że obie kategorie zmian współwystępują, są wzajemnie sprzężone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *