Operacje jednoetapowe

Operacje wykonuje się w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, prowadzonym przez doświadczonego anestezjologa. Polecane są dwa dojścia operacyjne: przez- opłucnowe i pozaopłucnowe. Do dojścia pierwszego stosuje się cięcia skórne podłużne bądź poprzeczne.

Operacje wykonywane z otwarciem jamy opłucnej. Noworodka układa się na lewym boku z prawą kończyną uniesioną. Pod klatkę piersiową podkłada się elastyczny wałek uważając, aby nie ucisnąć żeber i nie utrudnić oddychania. Do żyły na lewej kończynie górnej wprowadza się kaniulę w celu podawania płynów i ewentualnego wyrównania strat krwi, które wynoszą zwykle 10-20 ml.

Cięcie skórne podłużne Denis-Browna pozostawia mniej widoczną bliznę pooperacyjną. Prowadzi się je od podstawy dołu pachowego w dół do wysokości VI-VII żebra, między linią pachową środkową a tylną. W tej samej linii przecina się mięśnie, które odwarstwia się w całości od tyłu i przodu, nie zaburzając ich czynności w okresie pooperacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *