Opis doświadczeń Marzeny

W ten sposób dostarczała jej jednak dowodów, że wyróżnia się w klasie spośród innych uczniów – a więc jest nienormalna.

Przekonanie, że inni ludzie tak samo będą ją oceniać, tkwiło w niej,\ gdy weszła do naszej grupy psychoterapeutycznej. Sy tuacja udzielania w grupie informacji zwrotnych zaktualizowała jej obawy i dlatego zapewne pojawił się lęk w trakcie trwania sesji terapeutycznej. Ze względu na to, że Marzena nie potrafiła rozpoznać źródła napięcia ani rozładować lęku (bo zahamowała jego ekspresję), ujawnienie napięcia nastąpiło w dofliu – mogło być jedną z przyczyn ataku Marzeny na matkę. Być może oczekiwała – jak kiedyś – pomocy, zrozumienia od rodziców, zauważyła natomiast, że matka nie dostrzega jej potrzeb. To właśnie mogło być przyczyną tak silnej irytacji. Opisane tu doświadczenia Marzeny są przykładem wpływu doświadczeń szkolnych (z nauczycielką, rówieśnikami) na konflikty w domu rodzinnym. Pierwsze z wymienionych trudności ‚stanowiły głębszą prawdę o problemach dziewczyny.

Doświadczenia z psychoterapii Marzeny mogą być przestrogą dla terapeutów, którzy poszukują potwierdzenia schematu: traumatyczne doświadczenia w kontaktach z rodzicami są zasadniczą przyczyną problemów człowieka dorosłego. Powtarzające się, bolesne przeżycia w relacjach z osobami spoza rodziny także mogą przyczyniać się do powstawania trudności. Rodzice w tym kontekście stanowią tło. Mogą się stać obiektami służącymi do rozładowania napięć. Marzena liczyła na ich pomoc, ale zawiedli jej oczekiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *