Oporna na terapię farmaceutyczną osoba

Domniemanie choroby i przewi- dywaniejej przyszłego przebiegu u osób HIV-pozytywnych dokonywane jest na podstawie wysoce niekompletnych i nierzetelnych danych oraz markerów zastępczych, bez ba-zowania na indywidualnych klinicznych przesłankach. Wczesna interwencja często jest przyczyną zgubnych kon-sekwencji zdrowotnych.

Specjaliści od wczesnej interwencji/doradcy leczenia/zwolennicy kuracji: funkcjonariusze organizacji AIDS promujący farmaceutyki, często przedstawiając je jako jedynie słuszny wybór i stawiając w gorszym świetle leczenie alternatywne. Wiele organizacji AIDS zabrania zatrudnionym u siebie ludziom szerzenia informacji na temat zdrowego życia bez interwencji farmakologicznej.

Oporna na terapię farmaceutyczną osoba, która nie jest w stanie tolerować ubocznych skutków leków na AIDS lub człowiek, u którego leki nie wywołały żadnych pozytywnych rezultatów. Niestety nadal istnieje w świadomości wielu ludzi twierdzenie: „to nie leki zawodzą, to ludzie”.

Natychmiastowe dopuszczenie do użytku: wypuszczenie na rynek lekarstw, które według zaleceń producenta powinno się stosować długoterminowo, bez uprzedniego ustalenia faktycznego ich wpływu na organizm. Wiele skutków ubocznych oddziaływania inhibitorów proteaz – dysfunkcje seksualne, deformacje fizyczne, uszkodzenia wątroby – odkryto dopiero po dopuszczeniu ich do sprzedaży.

Śmiertelne: warunki, okoliczności, choroby lub zdarzenia wywołujące śmierć lub nieuchronnie prowadzące do niej. (246) Według WHO 95% ludzi na całym świecie zdiagno- zowanych jako „przypadki HIV” w rzeczywistości żyje w zdrowiu, w przeciwieństwie do charakteryzowania tego wirusa jako pewnej przyczyny przyszłej śmierci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *