Organizacje do spraw AIDS

Mogłam przekonać się o tym osobiście, kiedy zgłosiłam swą kandydaturę do przeprowadzenia jednego z seminarium podczas organizowanego przez fundację zjazdu o nazwie „Pewne jutro” – „Dwudniowego spotkania dla ludzi HIV- pozytywnych… podczas którego eksperci udzielą informacji o prawidłowym leczeniu, odżywianiu, seksualności, możliwo-ściach wsparcia, ubezpieczeniach, kwestiach prawnych itp.”. Moją kandydaturę odrzucono, a napisany przeze mnie list za sprawą inicjatora zjazdu Rica Parish’a przekazano do kalifor-nijskiej Agencji do spraw Leków i Żywności, do wydziału spe-cjalizującego się w nadużyciach w kwestii AIDS. (158) Nancy MacNeill, koordynator programu AIDS o nazwie Aktywne Kobiety w Los Angeles, zapytana przez dziennikarkę jednej z gazet o komentarz w sprawie rozrastającego się ruchu zmiany postrzegania AIDS, powiedziała: „Nienawidzimy ich. Szerzą niebezpieczne informacje!” (159) Greg Gonsalves, założyciel organizacji nowojorskich zwolenników terapii AIDS „Aktywna Terapia” przyznał, że „kolumna magazynu SPIN poświęcona problematyce AIDS jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego” ze względu na alternatywne podejście do tej problematyki. (160) Niewiarygodna cenzura informacji o AIDS przed przedostaniem się do publicznej wiadomości powoduje ograniczenie świadomości społeczeństwa odnośnie odmiennych spojrzeń na zagadnienie HIV i AIDS.

Organizacje do spraw AIDS sprzeciwiające się publicznemu podważaniu dotychczasowych ustaleń w tej kwestii mogą wpłynąć na niektóre media, w których dochodzi czasem do prób zmiany sposobu postrzegania AIDS. Dziennikarze pi-szący reportaże na ten temat rzadko kiedy prowadzą dobro-wolne dochodzenie sprawie, którą opisują.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *