Osoby poddawane transfuzjom i hemofilicy

Hemofilicy i osoby poddawane transfuzjom stanowią 2% wszystkich przypadków AIDS u dorosłych w USA. Jak napi-sałam wcześniej, podawany hemofilikom tzw. czynnik VIII, odpowiedzialny za krzepnięcie krwi, obniża odporność. He-mofilia to stan chorobowy, który zagraża życiu ludzi zarówno zdrowych, jak i zakażonych wirusem HIV. Ryan White, młody HIV-pozytywny chłopiec z hemofilią, który stał się znany jako ofiara AIDS, zmarł w skutek komplikacji przypisanych hemofilii (krwawienie wewnętrzne i wyniszczenie wątroby), a nie z powodu chorób definiujących AIDS. (223)

Transfuzje krwi uszkadzają system immunologiczny orga-nizmu. Eksperci przyznają, że większa ilość przeprowadza-nych transfuzji wśród hospitalizowanych pacjentów koreluje z wyższym wskaźnikiem umieralności. Autorzy ostatnich badań nad transfuzjami wyraźnie zaznaczyli, że immunosupresywne (obniżające odporność) skutki przetaczania krwi sprawiają, że pacjent staje się niebywale wrażliwy na możliwe śmiertelne infekcje. (224)

Zarówno czynnik VIII, jak i transfuzje krwi mogą powo-dować pojawienie się pozytywnego wyniku na teście przeciw-ciał HI V u osoby, która nigdy nie była wystawiona na działanie czynników ryzyka przypisanych temu wirusowi. Dzieje się tak z powodu produkcji przeciwciał, jaka zaczyna odbywać się w organizmie, które wchodzą w reakcję z niespecyficznymi białkami używanymi przy produkcji testów HIV. Kiedy dana osoba w ten sposób uzyska pozytywny wynik, zazwyczaj natychmiast jest on podstawą do podjęcia immunosupresyw- nego leczenia, a w konsekwencji nieodstępującej na krok myśli o możliwości nabycia AIDS.

Członkowie tej grupy ryzyka mogą być wierniej określani jako ludzie wystawieni na krytyczne lub chroniczne działanie osłabiających system odpornościowy produktów krwi oraz toksycznych lekarstw przeciw AIDS oraz/lub którzy zmagają się z ciągłym strachem i świadomością fatalnych konsekwencji diagnozy. Bazując na powyższych stwierdzeniach można przyznać, że wyniszczająca odporność chemioterapia przeciw wirusowi HIV oraz przewlekła kuracja antybiotykowa zamiast rozwiązać problem, pogłębi istniejące już wcześniej problemy zdrowotne.

One Response to Osoby poddawane transfuzjom i hemofilicy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *