OSOBY PRZYJMUJĄCE NARKOTYKI DOŻYLNIE

Długotrwałe, nałogowe zażywanie narkotyków, takich jak heroina, crack, speed i kokaina zażywane dożylnie lub w inny sposób jest dobrze znaną przyczyną upośledzenia funkcji immunologicznych. Chroniczne ich przyjmowanie doprowadza do występowania wielu stanów chorobowych identycznych z tymi, które definiują AIDS, a są nimi np. zapalenie płuc, gruźlica, owrzodzenie jamy ustnej, gorączka, nocne pocenie, infekcje bakteryjne i zapalenie wsierdzia. Niedożywienie – główna przyczyna dysfunkcji układu odpornościowego na całym świecie – i wielorakie infekcje są częstymi skutkami ubocznymi notorycznego dożylnego przyjmowania narkotyków i są czynnikami obniżającymi odporność.

Przeciwciała generowane w odpowiedzi na różnorodne infekcje i toksyczne substancje typowe przy długotrwałym zażywaniu narkotyków mogą dawać fałszywie pozytywny wynik testu HIV. Pozytywny jego wynik prowadzi najczęściej do podjęcia trwałej kuracji przy użyciu osłabiających immu-nologię antybiotyków i chemioterapii oraz w konsekwencji do poczucia utraty nadziei i pogłębiającej się rozpaczy.

Bardziej współczujący i uogólniający portret tej różnorodnej grupy ryzyka przedstawia ludzi, których pochłonęło bez ograniczeń wątpliwe testowanie działania narkotyków, nara-żonych na częste oddziaływanie bakterii zakaźnych i toksyn np. poprzez zakażone strzykawki. To osoby cierpiące na chro-niczne niedożywienie, brak wystarczającej ilości snu, odczu-wające skutki uboczne działania leków na AIDS i/lub zmagające się ze smutkiem i rozpaczą z powodu pozytywnego wyniku testu HIV lub diagnozy AIDS. Zespół obniżonej odporności immunologicznej, na którego powstanie składa się wiele różnorodnych czynników, można zneutralizować przy wykorzystaniu terapii farmakologicznej, która wyklucza trujące leki przeciw HIV, a także długotrwałe przyjmowanie silnych antybiotyków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *