Ośrodek psychoterapeutyczny i pacjenci

– Przekazywane ustosunkowania powinny odnosić się do tych właściwości naszego partnera, które może on zmienić – nie mogą zaś dotyczyć tyćh cech, na które nie ma on wpływu, których nie może zmienić. Taka forma komunikatów sprawia, iż można je wypowiadać z pozycji partnera, a nie trzeba wchodzić w rolę eksperta, osoby wszechwiedzącej, lepiej zorientowanej w sprawach pacjenta niż on sam. Tylko z pozoru stosowanie rekomendowanych tu form informacji zwrotnych wydawać się może łatwe, proste. Przekonuję się, że niektórym osobom może to sprawiać trudność. Przypomina mi się mój pomocnik, który prowadził indywidualne rozmowy z Jarkiem, studentem politechniki.

Pacjent przyszedł do ośrodka psychoterapeutycznego, ponieważ miał dolegliwości utrudniające napisanie pracy magisterskiej. Podczas psychoterapii ujawniliśmy wiele powodów braku zainteresowania kończeniem pracy dyplomowej. Otóż wiedział, że nie ma szans na pozostanie w Warszawie po ukończeniu studiów, choć tutaj nieźle się czuł. Zdawał sobie sprawę, że będzie musiał powrócić na wieś. Była to, trudna do przyjęcia, perspektywa. Wprawdzie mógł dostać pracę w pobliskim miasteczku, ale mieszkać musiałby z rodzicami na wsi. Bardzo się tego bał. Z miejscem tym wiązały się nieprzyjemne wspomnienia. Rodzice Jarka byli pośmiewiskiem całej wsi. On sam też w przeszłości był źle przez kolegów traktowany. Przezywano go, straszono. Będąc już doro-słym człowiekiem, nadal obawiał się, że w pamięci ludzi pozostał „ofiarą” zasługującą na drwiny. Niezupełnie dobrze przedstawiały się relacje Jarka z rodzicami. Szczególnie matka domagała się całkowitego podporządkowania. Gdy Jarek podejmował próby niezależnych zachowań, stosowafa skuteczne sposoby przeciwdziałania temu. Padała nagle na ziemię. Jarek z ojcem musieli przenosić ją na łóżko, gdzie leżała przez kilka dni, nie odzywając się do nikogo. Jarek bał się ataków matki, ustępował jej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *