Dane WHO na temat przypadków AIDS

Szacowania, które sprawiają, że wszystko jest możliwe, są częścią kampanii reklamowych i programów funkcjonowania organizacji do walki z AIDS i chociaż słowo „szacowanie” zakłada przewidywanie na podstawie ewidentnych przesłanek, częstojego znaczenie zostaje pominięte w reklamach i ra-portach medialnych. Jako przykład mogę podać kampanię promocyjną bransoletek fundacji „Dopóki jest lekarstwo”, Continue reading

Czym jest antygen?

Wynik był negatywny. Władze szpitala zwołały konferencję prasową, na której przyznały się do błędu. Aby jednak oczyścić się częściowo z winy, rzecznik szpitala ogłosił, że »testy HIV są zawodne wiele czynników może zaburzyć ich wynik, chociażby gorączka lub ciąża. Wszyscy o tym wiedzą«”.

Celia Färber, Impression Magazine, Continue reading

CZY ZGODNOŚĆ OGÓŁU MOŻE BYĆ PRZYPADKOWA? CZ. II

Zażywanie tzw. leków „dożywotnich” – farmaceutyków aplikowanych przez całe życie w celu kontrolowania symptomów choroby – ma ogromny wpływ na powszechną świadomość zdrowotną. Np. winą za powstawanie wrzodów żołądka tradycyjnie Continue reading

CZY AIDS OPANOWUJE AFRYKĘ?

Według raportu WHO z 1999 roku ogólna liczba zdia- U&i) gnozowanych przypadków AIDS na kontynencie afrykańskim jest niemalże równa sumie wszystkich zachorowań na AIDS w Ameryce, mimo że populacja Afryki, licząca 659 milionów ludzi, jest dwukrotnie większa niż populacja USA. (61) Afryka postrzegana jest jako najgorszy scenariusz przyszłego losu Ameryki, zwrócić należy uwagę na fakt, iż problem AIDS nie dotyczy 99,5% ludności afrykańskiej, a wśród zakażonych wirusem HIV u 97% nie stwierdzono AIDS. (62) W odróżnieniu od USA, AIDS w Afryce diagnozuje się na podstawie czterech klinicznych symptomów, jakimi są: go-rączka, mimowolna utrata 10% wagi ciała, uporczywy kaszel i biegunka. Test na obecność wirusa HIV nie jest wymagany. (63) Te cztery oznaki AIDS są identyczne z symptomami in-nych szerzących się w Afryce chorób: malarii, gruźlicy i infek-cji pasożytniczych, będących efektem niedożywienia i picia nieuzdatnionej wody. Są wynikiem ubóstwa i różnych pro- blemów od wieków dotykających Afrykę i inne rozwijające się obszary świata. SIV wywołuje u małp laboratoryjnych symptomy podobne do grypy, a nie powoduje żadnego z 29 oficjalnych przesłanek AIDS. W odróżnieniu od infekcji HIV, która powoduje chorobę po latach od zakażenia i pomimo obecności obron-nych przeciwciał, SIV wywołuje chorobę w kilka dni lub nie wywołuje jej wcale, a dzikie małpy zachowują przeciwciała SIV przez całe życie i nigdy nie chorują. Chorują jedynie małpy przebywające w nienaturalnym środowisku – zwierzęta laboratoryjne z nie w pełni rozwiniętym systemem odpor-nościowym i dużą dawką SIV w organizmie. (65)

Continue reading

Co wypada pomocnikowi terapeuty?

Powrócę teraz do Hanki. Nie koncentrowałam na niej uwagi do momentu, gdy po wysłuchaniu pacjentki poprosiłam grupę o informacje zwrotne. Treści, jaką przekazała pacjentce, nie potrafię odtworzyć, gdyż jej nie mogłam zrozumieć. Hanka wypowiadała jakieś zdania pozbawione znaczenia. Siedziała przy tym sztywno, wpatrując się Continue reading

Christine Maggiore

W piątym miesiącu ciąży zmieniło się całe moje życie. Dowiedziałam się o Christine Maggiore i tym, czym się zajmuje. Powiedziała mi o wszystkim, czego w tym momencie potrzebowałam, popierając swą wiedzę artykułami, książkami, taśmami wideo i informacjami z różnych innych źródeł. Dodatkowo przesłała mi Continue reading

Christine Maggiore i jej kuracja

„Jestem osobą HIV-pozytywną od 1983 roku i po-stanowiłem nie dać wirusowi szansy przejęcia kon-troli nade mną. Odmówiłem stosowania leczenia przy użyciu AZT, ponieważ byłem świadkiem powolnej śmierci wielu osób decydujących się na tego typu terapię. Zamiast tego postawiłem na zdrowe odżywianie i witaminy. (…)

Continue reading

BIOLOGICZNE CZYNNIKI RYZYKA

Zaliczamy do nich częste narażenie na oddziaływanie i/lub chroniczne infekcje typu: syfilis, rzeżączka, chlamydia i inne choroby weneryczne, wirus zapalenia wątroby, gruźlicy, ma-larii, infekcje grzybicze, ameba i pasożyty takie jak lamblie, infekcje bakteryjne np. E coli, przewlekłe infekcje jelitowe, transfuzje krwi, używanie produktów krwi. Oprócz niszczą-cych skutków nawrotów infekcji, wiele farmaceutyków uży-wanych podczas leczenia ma niewątpliwie niekorzystny wpływ na układ odpornościowy pacjenta.

Continue reading

Bezkrytyczne artykuły o AIDS

Zdarza się, że potwierdzanie oficjalnego stanowiska wobec AIDS bywa dla nich ważnym szczeblem na drodze do kariery. Bezkrytyczne artykuły o AIDS nagradzane są prestiżowymi nagrodami, a ich autorzy otrzymują status cenionej osobistości. Tak też się stało w przypadku Laurie Garrett „Newsday”, która zdobyła dwie nagrody Continue reading

Badanie rentgenowskie dzieci

Badanie rentgenowskie dzieci podejrzanych o zaburzenia rozwojowe przełyku jest decydujące. Pozwala ono ustalić rodzaj zarośnięcia przełyku, również wyklucza jego istnienie, umożliwia ocenę płuc, sylwetki serca, położenia żołądka i stanu przewodu pokarmowego. W czasie badania noworodek nie może być oziębiony, konieczne jest wielokrotne odśluzowanie jamy ustnej i gardzieli z gromadzącej się wydzieliny. Czasem konieczne jest okresowe lub stałe podawanie tlenu do oddychania. U noworodków badanych w kierunku niedrożności przełyku należy unikać podawania środków cieniujących do jamy ustnej i przełyku.

Continue reading

Badanie próbujące określić liczbę komórek T u osób z negatywnym wynikiem testu HIV

Wiele badań opisanych w literaturze biochemicznejj wskazu-je na fakt, iż mała ilość komórek T nie ma związku z odpor-nością, a norma dla limfocytów T u osób HIV-negatywnych może wahać się od 300 do 2000 sztuk. (237, 238)

Badanie dotyczące ilości komórek T, obejmujące dwa ty-siące HIV-negatywnych osób wykazało, że Continue reading

Antybiotyki przepisywane przy nawrotach infekcji wenerycznych – negatywne skutki

Połączenie infekcji pasożytniczych z udziałem ameby i lam- blii oraz infekcji odbytniczych takich jak syfilis i rzeżączka może wywołać ostrą postać biegunki często prowadzącą do odwodnienia, niedożywienia i utraty wagi. (216) Centrum Kontroli Chorób donosi, że od 20 – 50% wszystkich gejów w głównych miastach Stanów Continue reading

Analiza informacji pisanych drobnym drukiem na reklamach inhibitorów proteazy

Dokładna analiza informacji pisanych drobnym drukiem na reklamach inhibitorów proteazy stawia obietnice składane przez uśmiechnięte modelki z plakatów w nieco innym świetle: „Od czasu wprowadzenia Crixivan do sprzedaży odnotowano dodatkowe efekty uboczne działania leku, takie jak gwałtowne obniżenie liczby czerwonych krwinek, kamienie nerkowe oraz uszkodzenie nerek. U niektórych pacjentów Continue reading