Paradygmat HIV = AIDS

W 1997 roku Delaney złożył do Akademii petycję z prośbą o wykluczenie z szeregów organizacji członków, którzy na forum publicznym kwestionują pa-radygmat HIV=AIDS. (157)

W liście do Akademii Dealney potępia naukowców, którzy kwestionują fakt, iż „AIDS zazwyczaj dotyczy młodych i nie-doinformowanych ludzi zmagających się z HIV, których na-turalna skłonność do buntu i zaprzeczania daje im pozornie uzasadnione prawo do ignorowania pozytywnnego wyniku testu HIV, podejmowania niebezpiecznych zachowań seksualnych i zarzucenia złożonej terapii farmakologicznej”. Sugeruje, że AIDS jest obszarem zdrowia publicznego, który nie powinien być analizowany na forum publicznym: „Tak jak prawo swobody wypowiedzi nie usprawiedliwia osoby krzyczącej „pożar!” w zatłoczonym teatrze, tak wolność naukowa nie może stanowić pancerza ochronnego dla nieodpowiedzial-nego postępowania naukowców”. Na koniec użył porównania do zachowań kryminalnych, pisząc, iż „Trudno jest ustalić różnicę, między zachowaniem badacza poddającego w wąt-pliwość aktualną wiedzę na temat AIDS a postępowaniem tego, kto odpowiedzialny jest za masowe zabójstwo”.

Do pisemnego apelu organizacji „Projekt Inform” dołączono listę z wieloma popierającymi go podmiotami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i osobami prywatnymi, które włączyły się w walkę o zażegnanie zbędnych dyskusji o AIDS.

Opowiedzenie się członków „Projektu Inform” przeciwko kwestionowaniu danych o AIDS nie jest niczym niezwykłym. Całkiem niedawno fundacja La Shanti – działająca w Los Angeles grupa wsparcia dla ludzi z diagnozą różnorodnych chorób zagrażających życiu -jasno określiła swój stosunek do rozpowszechniania pełnych nadziei informacji na temat AIDS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *