Podejmowanie przez dziecko określonych zachowań

Teraz może kilka wyjaśnień. We wczesnym dzieciństwie mają miejsce wydarzenia, z którymi mały człowiek nie potrafi sobie poradzić. Za pomocą posiadanych środków nie jest w stanie opanować sytuacji, która wywołuje bolesne doświadczenia. Podejmowanie przez dziecko określonych zachowań nie doprowadza do zmiany sytuacji życiowej na korzystniejszą. Gdy opanowanie sytuacji (poprzez działanie wobec rzeczywistości zewnętrznej) okazuje się niemożliwe, dziecko stara się radzić sobie z trudnością poprzez manipulowanie rzeczywistością wewnętrzną. Podstawowe zjawisko, jakie ma tutaj miejsce, polega na odizolowaniu przeżywanego cierpienia od świadomości. Przestaje się wtedy myśleć o cierpieniu, słabo pamięta się to, co bolesne. Przykre odczucia zostają odizolowane, zamknięte, wyparte do głębszych pokładów rzeczywistości wewnętrznej, ale nie jest to równoznaczne z rozwiązaniem trudnej sytuacji. Ukrycie własnych przeżyć sprawia, że stopniowo coraz gorzej rozpoznajemy pojawiające się w nas uczucia, coraz mniej trafnie nazywamy własne pragnienia. Także ekspresja na zewnątrz własnych doświadczeń jest coraz mniej pełna, część z nich wyrażana jest w sposób niejawny, nie wprost. Procesowi temu towarzyszą charakterystyczne zmiany w sferze przekonań człowieka. Coraz więcej miejsca w systemie przekonań zaczynają zajmować cudze (zwykle rodziców) sądy. Obserwuje się tendencję do utrzymania tych sądów bez zmian kosztem niedostrzegania pewnych informacji z zewnątrz czy też tendencyjnego ich interpretowania. Opisanym tu procesom towarzyszą zmiany natury cielesnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *