Podejrzewając wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy

Do zespołu objawów należą częste wymioty treści pokarmowej, ulewania, zachłyśnięcia, nawracające zakażenia układu oddechowego, zapalenia płuc, astma oskrzelowa, zaburzenia wzrostu i rozwoju, zaburzenia połykania, zapalenia błony śluzowej przyłyku, owrzodzenia i krwawienia wewnętrznej ściany przełyku, wtórne zwężenia przełyku, a także zgon wskutek odruchowego zatrzymania serca.

Zespół ten może występować w przypadku zwiotczenia wpustu (chalasia) lub wrodzonego skurczu wpustu (achalasia). Przypuszczalnie najważniejszą jego przyczyną jest zwiotczenie wpustu. Ciśnienie w rejonie dolnego zwieracza przełyku jest wówczas mniejsze od 1,9 kPa (14 mm Hg), pH 4 lub niższe, w okresie wynoszącym co najmniej 5% czasu monitorowania przełyku. Około 50% dzieci ma nieprawidłowe, opóźnione opróżnianie żołądka, a 30% nieprawidłową perystaltykę i ruchomość przełyku. Co najmniej połowa dzieci ma dodatkowe zmiany w ośrodkowym układzie ner-wowym (uszkodzenia, zahamowanie rozwoju psychoruchowego, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa), a także zarośnięcie przełyku, wrodzone wady serca, skurcz wpustu (achalasia), niedobory immunologiczne, rodzinną dysautomię, wrodzone wytrzewienie (laparoschisis) lub inne.

Podejrzewając wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy należy zastosować kilka testów diagnostycznych. Najczęściej wykonuje się badanie rentgenowskie przełyku z użyciem środka cieniującego (ezofogram). Inne testy to: monitorowanie pH przełyku w ciągu 24-12 lub 8 godzin, badanie ciśnienia światła przełyku pożyteczne, a niekiedy konieczne, są też badania pierwiastkami znakowanymi, badania endoskopowe i biopsja błony śluzowej przełyku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *