Pole operacyjne

Operacje wykonuje się u niemowląt o masie ciała powyżej 10 kg. Pole operacyjne obejmuje brzuch, klatkę piersiową i szyję. Jamę brzuszną otwiera się z cięcia przy- prostnego lewego bądź poprzecznego w nadbrzuszu. Prawą t. żołądkowo-sieciową podwiązuje się i przecina w odległości ok. 2 cm ku górze od odźwiernika uważając, aby nie zwęzić jego ujścia. W tym miejscu rozpoczyna się dwa równoległe nacięcia na ścianie żołądka. Unaczynienie płata zapewnia t. żołądkowo-sieciowa lewa. Piat formuje się za pomocą cewnika nr 18-26 (wielkość zależna od wieku dziecka). Brzeg płata żołądkowego i wytwarzanej krzywizny większej żołądka zespala się szwem ciągłym katgutowym 3-0, warstwę mięśniową i błonę surowiczą szwami pojedynczymi jedwabnymi 4-0. Ponieważ może zaistnieć konieczność skrócenia płata po jego

Ryc. 6-14. Wytworzenie piata rurowego z krzywizny większej żołądka, a: 1 – przepona, 2 – t. żolądkowo-sieciowa lewa, 3 – linia cięcia na krzywiźnie większej żołądka b: 1 – przepona, 2 .- wytwarzany płat wraz z szypułą naczyniową, 3 – podwiązana t. żołądkowo-sieciowa prawa. c: 1 – przepona, 2 -• wytworzony płat przeprowadzony do klatki piersiowej, 3 – szew na krzywiźnie większej żołądka, miejsce po pobranym płacie, 4 – przetoka żołądkowa, 5 – śledziona.

wyprowadzeniu na szyję, należy kilka centymetrów początkowego odcinka błony śluzowej zeszyć także szwami pojedynczymi katgutowymi. Jeżeli zespolenie górnej części przełyku wykonuje się jednoczasowo, to pozostawia się w tej okolicy dren. Jamę brzuszną zaszyAva się warstwowo, szczelnie, pozostawiając przetokę żołądkową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *