Praca o behawiorystycznej orientacji

Ludzie z otoczenia są traktowani przez osoby słabo kontrolujące się jako obiekty do zaspokajania ich potrzeb. Kiedy nie chcą tego uczynić, są karani. Po uzyskaniu gratyfikacji potrzeb są odrzucani. Tak więc zachowania agresywne są wtórną reakcją na pozbawienie miłości. Mogą one wyrażać nieograniczone wymagania dowodów miłości.

W pracach o behawiorystycznej orientacji u omawianej kategorii ludzi akcentuje się istnienie trudności w uczeniu się reakcji unikania bodźców szkodliwych – w uczeniu się przewidywania kary za niektóre własne zachowania. Podobnie, jak podałam wyżej, stwierdza się brak zdolności kierowania się odległymi wzmocnieniami, tolerowania zwłoki (z racji posiadania krótszej perspektywy czasowej). Ludzie ci wolno nabywają nowe reakcje, łatwo natomiast wygasają nabyte przez nich wcześniej nawyki.

Przyjmując ten punkt widzenia można wyjaśnić powierzchniową warstwę doświadczeń Marysi. Początkowo (kiedy widzieliśmy jej problem oczami innych ludzi) ocenialiśmy ją jako osobę agresywną, zachowującą dystans emocjonalny wobec ludzi lub wykorzystującą ich jak przedmioty do zaspokajania własnych potrzeb. Takie zachowania wyrażały powierzchniową warstwę jej „ja”. Sama Marysia definicji trudności nie podawała nam, bo nie dostrzegała u siebie żadnych problemów. Tego, co z punktu widzenia psychoanalityka byłoby symptomem chorobowym, ludzie tacy jak Marysia nie traktują jako dolegliwości (stąd problemy z ich psychoterapią – z racji braku motywacji do zmiany w sobie czegokolwiek zainteresowani mogą być tym, aby to ich otoczenie uległo zmianie).

Będąc z nami w grupie psychoterapeutycznej, czując się bezpiecznie, mogła dotrzeć do zapisanej w jej „ja” głębszej warstwy własnych doświadczeń. Wówczas to w głębszej warstwie „ja” dostrzegła, że pragnie od ludzi czułości i troski, że boi się do tej potrzeby przyznać nawet przed samą sobą, a także wyrażać ją jawnie wobec innych, że używa agresywnego zachowania dla osiągnięcia namiastki miłości, zainteresowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *