Prawa lędźwiowa odnoga przepony

jest pokryta opłucną, doogonowo przylega do niej torebka tłuszczowa nerki i nadnercza. Część lędźwiowa składa się z dwóch odnóg mięśniowych, które po każdej stronie dzielą się na odcinki boczne, pośrednie i przyśrodkowe. Wiązki mięśni odcinka bocznego przechodzą w środek ścięgnisty przepony. Wiązki mięśni odcinka pośredniego są oddzielone od bocznych przez przechodzące pnie współczulne, a od przyśrodkowych przez nerwy trzewne i żyłę nieparzystą krótką po lewej stronie. Wiązki mięśni odcinka przyśrodkowego przyczepiają się do trzonów kręgów lędźwiowych: III i IV.

Prawa lędźwiowa odnoga przepony tworzy rozwór przełykowy. Pęczki mięśniowe otaczają rozwór w postaci podwieszonej pętli. Powierzchowne są grube i sprężyste, natomiast głębokie są ścieńczałe i wiotkie. Przestrzeń między przełykiem, przechodzącym pi’zez otwór, a brzegiem przepony wypełnia tkanka tłuszczowa. Leżąca za przełykiem tkanka łączna jest związana ku górze z tkanką łączną śródpiersiową, a ku dołowi i tyłowi z tkanką łączną znajdującą się między przeponą a otrzewną,

obejmującą sieć mniejszą i tylną ścianę żołądka. Tkanka łączna leżąca od przodu przechodzi na otrzewną przedniej ściany brzucha. Z boku tkanka ta włóknieje, tworząc błonę (Laimera-Bartellego), która stopniowo stapia się z zewnętrzną ścianą przełyku. Błona ta jest wzmocniona pasmami włókien mięśniowych. Przeciwstawia się ona działaniu podłużnej warstwy mięśniowej przełyku, a jednocześnie umożliwia pewien zakres ruchów przełyku wokół rozworu przełykowego przepony. Błona prze- ponowo-przełykowa z pasmami włókien mięśniowych tworzy więzadło przeponowo- -przełykowe (ligamentum phrenicooesophagealis). Więzadło to pokrywa przednią powierzchnię brzusznej części przełyku, a po stronie lewej przechodzi w więzadło żo- łądkowo-przeponowe. Otacza ono przedsionek wpustu, stanowiący czynnościowo jego zwieracz. Ponad nim znajduje się bańka (ampullci) i m. zwieracz wewnętrzny przełyku, poniżej wpust żołądka (cardia), którego kątowe połączenie z przełykiem otaczają włókna mięśniowe w postaci łukowatej pętli Barrata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *