Przepona

Od dołu przeponę pokrywa powięź łącznotkankowa, część powięzi śródbrzusznej i tkanka przedotrzewnowa oraz otrzewna. Prawa połowa przepony od dołu jest pokryta przez wątrobę. Wątroba, dno żołądka i śledziona łączą się z przeponą za pomocą więzadeł otrzewnowych.

Przepona jest ukrwiona przez parzystą tętnicę mięśniowo-przeponową, będącą gałęzią tętnicy piersiowej wewnętrznej i przez parzyste gałęzie aorty: tętnicę przeponową i tętnicę przeponową dolną.

W obrębie przepony znajdują się liczne odgałęzienia układu chłonnego. Przepona jest unerwiona przez nerwy przeponowe i gałęzie 6 dolnych nerwów międzyżebrowych z każdej strony. Prawy nerw przepony przebiega po zewnętrznej powierzchni żyły głównej górnej pod opłucną śródpiersiową i dochodzi do części ścięgnistej prawej kopuły przepony w okolicy otworu żyły głównej dolnej, gdzie dzieli się na gałąź przednią i tylną. Przednia gałąź omija część ścięgnistą oraz unerwia część żebrową i piersiową, tylna natomiast unerwia część lędźwiową. Lewy nerw przepony przechodzi w okolicę przedniej powierzchni luku aorty, bezpośrednio przylegając do niej i do węzłów tej okolicy, po czym wnika do części mięśniowej żebrowej przepony, ale bardziej na zewnątrz niż prawy nerw przeponowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *