Przyczyna psychologiczna niektórych trudności

Można więc sądzić, że istniał w niej opór przed przyznawaniem się do uczucia żalu, smutku. Broniła się przed tymi odczuciami, sądziła, że zmuszamy ją do ich wyrażania. Stosowała więc mechanizm obronny zwany projekcją, przypisywała nam własne tendencje.

W kontekście opisanych doświadczeń dość wyraźnie jawi się powód przyjętych przez Małgosię sposobów obrony. Chciała ukryć przed nami swoje pragnienia, bo przewidywała na podstawie przeszłych zdarzeń, że ich wyrażenie doprowadzi do uznania jej za nienormalną. Sytuacja w grupie treningowej nie potwierdziła tych przewidywań – większość osób informowała ją o wzroście życzliwości. Wydaje się, że osłabiło to siłę przekonania, iż okazywanie słabości może być przez innych źle oceniane. W niedługim czasie zwróciła się bowiem do mnie z prośbą o pomoc w poradzeniu sobie z własnymi problemami.

Z przytoczonych w tym rozdziale danych wynika, że stwarzanie pacjentowi warunków umożliwiających doświadczenie czegoś nowego w życiu nie jest takie proste. Okazuje się bowiem, że niekiedy ma on powody, aby przed takim doświadczeniem bronić się, aby pewnych informacji z zewnątrz nie słyszeć – jeśli są niezgodne z posiadanymi przekonaniami czy oczekiwaniami. Tak więc przyczyną psychologiczną niektórych trudności mogą być sztywne, broniące się przed zmianą, sądy, schematy. Psychoterapeuta zbliżając się do nich, napotyka opór wyrażający się zwykle poprzez wzrastające u pacjenta napięcie. Nie zawsze napięciu temu towarzyszy świadomość przeżywanych emocji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *