Psychologia transpersonalna

Diagnoza istoty trudności oraz dostarczenie wzorów dobrego komunikowania się są w terapii głównymi czynnikami umożliwiającymi rodzinie samodzielne rozwiązanie problemu (np. rozwód czy trwanie małżeństwa?). Zadanie terapeuty nie polega na udzielaniu rad w ważnych sprawach rodzinnych czy podejmowaniu za członków rodziny kluczowych decyzji. Terapeuta ma pomóc w osiągnięciu takich zmian, które umożliwią rodzinie samodzielne poradzenie sobie z trudnościami.

Po omówieniu czterech podstawowych kierunków w psychoterapii nieco uwagi wypada poświęcić tzw. psychologii transpersonal- nej, obejmującej obszary ludzkiego życia nie rozważane w przedstawionych koncepcjach29. Psychologia transpersonalna zmierza do poszerzenia zakresu dociekań o tzw. zmienione stany świadomości. Przyjmuje się tu możliwość doświadczenia różnych stanów świadomości. Świadomość nie jest sprowadzana do treści myślowej. Wyodrębnia się trzy podstawowe jej poziomy:

– Poziom ego obejmuje obraz własnej osoby oraz pełnione przez człowieka role. *

– Poziom egzystencjalny dotyczy sensu życia, konfrontacji ze śmiercią, osamotnieniem.

– Poziom umysłu daje doświadczanie siebie jako czystej świadomości, oznacza pozbycie się identyfikacji, przekroczenie dychotomii „ja” – nie, „ja”, poczucie jedności ze wszechświatem. Doświadczanie czystej świadomości ma charakter ekstatyczny.

Gdy świadomość utożsamimy z myślami, to należy mówić o ego. W przypadku świadomości czystej poczucie tożsamości ćzłowieka może przekroczyć granice ego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *