Psychoterapia wprowadzenie

Psychoterapia1 w szerokim uję- D.0 PROBLEMATYKI ciu iest forin^ oddziaływań psy- PSYCHOTERAPII chologicznych, stosowanych głównie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. W węższym rozumieniu psychoterapię ujmuje się jako specjalistyczną metodę leczenia, polegającą na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, wykorzystujących umiejętności psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami uwarunkowanymi przede wszystkim psychogennie, a więc wobec nerwic, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, uza-leżnień (od narkotyków, alkoholu, leków) oraz psychoz. W tak rozumianej psychoterapii związek emocjonalny, powstający pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem, jest często w sposób zamierzony wykorzystywany jako jeden z podstawowych środków leczenia. Psychoterapia praktykowana jest zazwyczaj przez psychologów klinicznych i psychiatrów. Większość form psychoterapii oparta jest na wspólnych psychologicznych zasadach. Udzielanie pomocy psychologicznej jest wyrażaniem przez psychoterapeutę szacunku, zainteresowania i zrozumienia problemów pacjenta. W psychoterapii stosuje się otwartą komunikację. Zachęca się pacjentów do powstrzymywania się od cenzury i krytyki. Te niespecyficzne czynniki wzbudzają nadzieję, uspokajają, redukują lęk i poczucie winy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *