Psychoterpaia początki

w tej książce są moje osobiste do-świadczenia z psychoterapii, literatura poświęcona tej problematyce oraz dyskusje, jakie prowadziłam z moimi współpracownikami. Do grona osób, które szczególnie zasługują na moje podziękowania, należą dr Ewa Trzebińska, dr Barbara Tryjarska, mgr Urszula Hermanowicz, mgr Katarzyna Korpolewska i mgr Jacek Santorski. Inspirowały mnie także dyskusje z częścią tych osób, odbywane podczas pracy naukowo-badawczej, dotyczącej roli komunikowania się ludzi w powstawaniu zaburzeń neurotycznych oraz w ich psychoterapii (przy realizacji jednego z tematów problemu resortowego Ministerstwa Zdrowia – 04-04).

Dla określenia, na czym polega istota psychoterapii, przydatne stały się doświadczenia z pomocnikami – studentami psychologii. Rozmowy z nimi dotyczące zdarzeń zachodzących podczas sesji psychoterapeutycznych, przeżywane przez nich trudności zmuszały mnie do bardziej wnikliwego ujmowania spraw pacjentów.

Czy obecność pomocników w grupie psychoterapeutycznej przeszkadza pacjentom? Pomocnicy są przydatni do odgrywania ról w psychodramach. Zachowania studentów psychologii – niekiedy niezgodne z głoszonymi przeze mnie postulatami – nie szkodzą pacjentowi, ponieważ zwykle jest on silnie związany wierzenie grupie winy uznałam przeżycie przez nią nowego do-świadczenia – uzyskanie akceptacji, przebaczenia.

Tak więc korektywne doświadczenie powinno być głębokim emocjonalnie przeżyciem, ale psychoterapeuta nie musi, nie powinien postępować w sposób brutalny. Doświadczenia te mogą być wstrząsające, wywoływać silne reakcje organizmu, ale należy unikać sytuacji, które powiększają bolesne przeżycie.

Nie powinni obciążać się winą za nie, ale raczej poszukać w sobie ograniczeń, z powodu których w kontakcie z dzieckiem nie udaje się im realizować dobrych zamiarów. Za jedno z tych ograniczeń uważam bariery w komunikowaniu się z dzieckiem. Kontakt z nim można uzyskać, gdy rozumie się jego „ja” głębokie. Pozostawanie wyłącznie w kręgu racjonalnych argumentów, nakazów i zakazów nie tworzy głębokiej więzi pomiędzy ludźmi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *