RAPORT O INHIBITORACH PROTEAZ I LECZNICZYCH KOKTAJLACH

$ nhibitory proteaz są nową klasą leków przeciw AIDS używa- li nych w połączeniu ze znanymi wcześniej komponentami chemioterapii, jakimi są AZT i ddl. Mieszanina tych specyfików nosi nazwę koktajlu chemicznego lub „wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej” (HAART). Na jej formułę składają się zazwyczaj dwie części pochodnych nukleozydowych i jedna część inhibitora proteazy. Według powszechnego przekonania mikstura ta nadaje mocy wcześniej stosowanym chemioterapiom i daje, jak donosi prasa i grypy osób zainteresowanych, bezprecedensowe i zadziwiające rezultaty.

Leki z inhibitorami proteaz dopuszczone przez Agencję do spraw Leków i Żywności po najkrócej trwającej i najbardziej pobłażliwej analizie w historii, szybko okrzyknięto cudem w walce z AIDS. Niestety, takie postępowanie nigdy nie przyniosło miarodajnych wyników badań dotyczących klinicznych skutków ich zażywania. Po czterech latach od wejścia na rynek nadal nie

istnieją żadne udokumentowane medycznie dowody na to, iż tego typu silna terapia ma zbawienny wpływ organizm pacjenta.

Ogłoszenie zwycięstwa proteaz inhibitorów w walce z cho-robą, oparte zostało całkowicie na zmianach w „markerach za-stępczych”, wynikach laboratoryjnych o niepotwierdzonej rzetelności i ocenie rzeczywistego stanu zdrowia. W jedynym opublikowanym raporcie rzekomo potwierdzającym większy współczynnik przeżywalności u pacjentów stosujących inhibitory proteaz, podczas badań nie poddano dostatecznej kontroli grupę placebo, co uniemożliwiło zaobserwowanie nawrotów chorób podlegających definicji AIDS z wyjątkiem zapalenia płuc. Poza tym nie istnieją dokumenty potwierdzające dane tychże pacjentów. Odnotowano jedynie, że stanowili 10% wszystkich uczestników badania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *