Rola przekazywanych przez grupę informacji zwrotnych

Ważne jest więc, aby jego zachowania były odmienne niż postępowanie rodziców pacjenta w okresie jego dzieciństwa. Spełnienie tego warunku jest możliwe, kiedy reakcje terapeuty pochodzą z jego „ja” głębokiego. Żywa reakcja emocjonalna, głębokie wzruszenie, jakie może się wówczas pojawić, są niewątpliwie różne od zachowań rodziców pacjenta :- które są wynikiem własnych nie rozwiązanych problemów emocjonalnych. Oznacza to zarazem, że pacjent musi być osobą emocjonalnie ważną dla psychoterapeuty.

Rola przekazywanych przez grupę informacji zwrotnych jest tym większa, im bardziej nowe są zachowania pacjenta, na jakie się decyduje. Dobra atmosfera panująca w grupie zachęca do podejmowania prób nowych zachowań. Niekiedy psychoterapeuci prowokują u pacjentów takie zachowania. Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest stosowanie przez niektórych psychoterapeutów tzw. komunikacji paradoksalnej. Wspominałam wcześniej, że przekazywanie dziecku przez rodziców niezgodnych treściowo komunikatów może być źródłem zaburzeń (np. gdy matka domaga się od dziecka dowodów miłości, a za ich przejawy karze je). Komunikat paradoksalny ma jednak tę właściwość, że nie daje odbiorcy możliwości wyboru – narzuca mu pewne zachowania. W psychoterapii może więc odegrać niekiedy pozytywną rolę. Podam przykład. Wiemy – i pacjent także – iż powinien nauczyć się mówić „nie” (bywa tak, gdy rodzice stłumili u dziecka pojawiającą się w sposób naturalny w pewnym etapie rozwoju reakcję protestu). Zmuszanie pacjenta do powiedzenia „nie” może doprowadzić do osiągnięcia celu, gdy skłonimy go do wypowiedzi „Nie chcę powiedzieć »nie«”. Tak więc paradoksalny komunikat psychoterapeuty może u pacjenta niezdolnego do protestu wywołać pożądaną reakcję – brak zgody na propozycję czy nacisk terapeuty. Oczywiście wywołany w ten sposób protest winien zostać przez psychoterapeutę zaakceptowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *