Rozładowanie napięcia emocjonalnego u pacjentów

Praca psychoterapeutyczna, jaką mam za sobą, przekonuje mnie, że jeśli u pacjentów dojdzie do rozładowania napięcia emocjonalnego, można zaobserwować u nich szereg pożądanych zmian. Odreagowaniu towarzyszą również zmiany w sposobie spostrzegania ludzi. Kazik mógł przestać oczekiwać ataku ze strony każdego mężczyzny czy autorytetu. Mógł także od innych nie spodziewać się litości. Takie zmiany przekonań na temat stosunku ludzi do nas samych przyczyniają się do utrwalenia poczucia bezpieczeństwa, sprzyjają przeżywaniu większej ufności wobec tych, którzy na nią zasługują.

Po przeżyciu odreagowania informacje zwrotne ze strony członków grupy sprzyjają zmianom w sferze wiedzy człowieka. Przytaczałam wiele przykładów na to, że boimy się konsekwencji okazywania uczuć. Dlatego niekiedy po rozładowaniu napięć emocjonalnych przez jednego pacjenta proszę pozostałych o określenie własnych reakcji. Są one najczęściej bardzo różne i to właśnie sprawia, że nie potwierdzają oczekiwania pacjenta. Tym samym burzą obawy, iż wszyscy ludzie będą reagować w ten sam niekorzystny dla niego – a znany mu z przeszłości – sposób. Odreagowaniu więc często towarzyszą prowadzące do zmian od-działywania informacyjne.

Obserwując pacjentów, zwróciłam też uwagę na pewną prawidłowość, która znajduje potwierdzenie w wynikach badań79. Okazuje się mianowicie, że bardzo silne odreagowanie ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy przeżycia dotyczą doświadczeń z dzieciństwa. Nie zdarzyło mi się, aby równie intensywnie były rozładowywane emocje dotyczące zdarzeń z życia dorosłego człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *