Różnorodne białka używane w testach Western Błot

Różnice w standardach pozytywnego testu HIV nie ograniczają się do lokacji i stowarzyszeń, które te dane upowszechniają. Różnice dostrzegalne są nawet w poszczególnych laboratoriach, znajdujących się w tym samym mieście, a wyniki można dowolnie interpretować. Ten zupełnie niemiarodajny test może mieć wynik pozytywny lub negatywny w zależności od preferencji seksualnych, historii zdrowia, kodu pocztowego i innych danych.

Różnorodne białka używane w testach Western Błot zestawiane są w grupy podzielone na trzy sekcje. Owe sekcje reprezentują skróty ENV, POL i GAG. Białka w sekcji ENV korespondują z zewnętrzną otoczką wirusa POL odnosi się do białek wspólnych dla wszystkich retrowirusów, które zawierają polimerazę i inne enzymy GAG dotyczy białek formujących wewnętrzną strukturę wirusa. Grupy protein w każdej sekcji oznaczone są literą „p” wraz z liczbą opisującą molekularny ciężar białka mierzony w daltonach. Na przykład pl69 jest białkiem ENV, które waży 160 daltonów.

Warto zauważyć, że żadne z białek użytych w testach HIV nie są specyficzne dla wirusa HIV i żadne z antygenów, o których mówi się, że są szczególne dla HIV, nie zostały wykryte jedynie u osób z pozytywnym testem HIV.

W rzeczywistości, wielu ludzi zdiagnozowanych pozytywnie nie posiada „antygenów HIV” we krwi. Jak wspomniałam wcześniej, nowsze testy typu „Viral load” nie izolują i nie mierzą poziomu rzeczywistego wirusa. Producenci testów podkreślają wyraźnie, że „test ładunku wirusa nie jest skonstruowany do wykrywania HIV ani potwierdzania zakażenia HIV”. (31) Tak na prawdę testy tego typu nie zostały zatwierdzone przez amerykańską Agencję do spraw Leków i Żywności (Food and Drug Administration, FDA) do celów diagnostycznych i nie były weryfikowane poprzez izolację wirusa. Więcej informacji na temat testów ładunku wi-

rusa znajdziesz w rozdziale „Ciekawostki o ładunku wirusa” na stronie 107. Warto wcześniej uświadomić sobiejedną rzecz. Największy problem dotyczący każdego testu HIV to fakt od-wiecznego braku dowodów na to, że HIV jest przyczyną AIDS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *