Rutynowe testy HIV

Wszystkie te liczby są rezultatem nieprawidłowej bądź bardzo luźnej in-terpretacji definicji specyficzności, czułości i dokładności, które mają niewiele wspólnego z testami mającymi za zadanie wykrywanie rzeczywistej infekcji HIV.

Inną poważną konsekwencją rutynowych testów HIV u ko-biet w ciąży jest prawdopodobna konieczność poddania się kuracji farmakologicznej. Według ustaleń Centrum Kontroli Chorób „przedstawienie możliwych opcji leczenia przez leka-rza powinno być obiektywne, a ostateczna decyzja o podjęciu lub odrzuceniu kuracji AZT dla siebie i dziecka należy wy-łącznie do matki”. W praktyce często tego typu dyskusja opiera się na nierzetelnych informacjach dotyczących skutków ubocznych terapii i w żaden sposób nie wspiera decyzji, aby ją odrzucić. (100) Niestety większość lekarzy bezgranicznie ufa wynikom testów HIV, będąc przekonanymi, że jest on wy-znacznikiem istnienia śmiercionośnego wirusa w organizmie ciężarnej kobiety, z którym farmakologiczną walkę należy podjąć od zaraz.

Chociaż CKC wyraźnie mówi, iż „decyzja matki o niepod-jęciu leczenia nie powinna w żaden sposób podlegać działa-niom karnym”, w wielu przypadkach dochodziło do odbierania dzieci rodzicom, którzy zdecydowali się nie poddać kuracji. (101) Całkiem niedawno urząd do spraw zdrowia publicznego w Eugene, w stanie Oregon, interweniował dowiadując się o HIV-pozytywnej matce, która odmówiła po-dawania kuracji AZT dla swego HIV-negatywnego nowona-rodzonego syna. (101) W rezultacie oboje rodziców zostało posądzonych o zaniedbanie i władze stanu odebrały im prawo opieki nad chłopcem, którego natychmiast poddano sze-ściotygodniowej terapii AZT. (102)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *