Sesja psychoterapeutyczna

Dotarcie do tych odczuć w czasie sesji psychoterapeutycznej umożliwiło jej przeżywanie także obecnych wydarzeń. Odzyskanie poczucia własnej tożsamości nastąpiło poprzez kontakt z własnymi uczuciami, na które w przeszłości nie zwracali uwagi rodzice. Wydaje się, że odgadnięcie przeze mnie przeżyć Kasi i silna reakcja emocjonalna sprawiły, że wyznaczyła mi ważne miejsce we własnej wewnętrznej rzeczywistości. Wtedy to nastąpiło uzależnienie się ode mnie. Mogło to oznaczać, że na tym etapie rozwoju potrzebna była Kasi osoba, która rozpoznaje jej pragnienia. Dochodzenie do własnej, niezależnej tożsamości było poprzedzone włączeniem wyobrażeń o takiej osobie do swojego „ja”. Taki obiekt istniejący w obrębie „ja” mógł podtrzymywać jego potrzeby. Ja, realna osoba, psychoterapeutka, zachęcałam bowiem Kasię do zwracania uwagi na przeżywane uczucia i do ujawniania ich na zewnątrz. Podtrzymywałam jej prawdziwe, głęboko ukrywane i przez długi okres nie wyrażane potrzeby.

Zaburzenia występujące u Kasi akcentują rolę wczesnych doświadczeń dla rozwoju osobowości, „ja” człowieka. W analizie transakcyjnej57 przyjęty jest pogląd, że po porodzie fizycznym dziecko rodzi się psychicznie. Ten drugi poród następuje nie w każdym przypadku. Wymaga on odpowiednich warunków, które dziecku może stworzyć tylko kochająca matka. Poród psychiczny Kasi w okresie dzieciństwa jakby nie nastąpił. Choć wychowywana w rodzinie, otoczona rodzicami i licznym rodzeństwem, żyła jak dziecko z chorobą sierocą58.

Także przedstawiciele koncepcji psychoanalitycznych59 uważają, że darzenie dziecka właściwym zainteresowaniem, trafne rozpoznawanie jego potrzeb oraz zaspokajanie ich są podstawą tworzenia się prawdziwego „ja”. Otoczenie (głównie matka), dostrzegając sygnały dziecka i wzmacniając je pozytywnie, dostarcza informacji, że jego potrzeby istnieją i są ważne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *