SŁOWNICZEK AIDS I HIV

AIDS: powszechnie uznawana za pojedynczą chorobę, w rze-czywistości jest nową nazwą dla grupy 29 wcześniej znanych i stosunkowo podobnych stanów chorobowych występujących u HI V-pozytywnych osób. Np. osoba z pozytywnym wynikiem testu HIV i opryszczką zdiagnozowana zostanie jako przypadek AIDS, podczas gdy taka diagnoza nie ma racji bytu u osoby HI V-negatywnej, u której wystąpiła opryszczką. Wszystkie 29 stanów skategoryzowanych jako AIDS pojawia się u HIV- negatywnych ludzi i żaden z nich nie jest wyłączny dla osób z pozytywnym wynikiem testu HIV.

Edukacja AIDS/świadomość AIDS: popularyzacja powszech-nych przekonań, bezpodstawnych twierdzeń i nieuzasad-nionych przewidywań dotyczących HIV i AIDS, które wykluczają wszystkie lub większość informacji zawartych w tej książce.

Epidemia AIDS: epidemię definiuje się jako wybuch choroby zakaźnej, która wraz z upływem czasu rozprzestrzenia się na coraz większą część pupulacji. Od 1981 roku AIDS zostało całkowicie przypisane ustalonym grupom ryzyka, jednakże w rzeczywistości choroby AIDS nie opanowały ich członków w takim wymiarze, jak przewidywano i nie dotyczą żadnego szczególnego miejsca na ziemi. Na przykład 99,5% ludzi mieszkających na kontynencie afrykańskim nie ma AIDS, choć obszar ten jest mylnie określany jako zde-wastowany przez tę grupę chorób.

Zakażenie AIDS: wprowadzająca w błąd, absurdalna fraza popularyzowana przez media dla opisania ludzi z pozy-tywnym rezultatem niespecyficznego testu na obecność przeciwciał uważanych za związane z HIV. Nie istnieje takie zjawisko jak „zakażenie AIDS”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *