odzywkidorzes.wordpress.com

Spotkania które leczą

Marzena – pretensje do rodziców i problemy z nauczycielką

Marzena sama zgłosiła się do ośrodka psychoterapeutycznego. Żle się czuła z ludźmi. Była z siebie niezadowolona. Miała pretensje do rodziców. Mówiła, że nie rozumieją jej. Nie akceptują jej sposobu bycia, ubioru. Chcieliby, żeby była inna. Przez pewien okres podczas psychoterapii indywidualnej zajmowaliśmy się więc tymi problemami i chęcią wyzwolenia się przez Marzenę spod wpływu wymagań i oczekiwań rodziców. W związku z tym odbyła z rodzicami kilka Continue reading

Marysia – agresja i lęk przed utratą miłości

Nie zgłosiła się do ośrodka psychoterapeutycznego sama. Skierowała ją tam szkoła, zaniepokojona jej zachowaniem. Marysia chodziła do szkoły krawieckiej, mało zajmowała się nauką, potrafiła bez słowa wychodzić z lekcji. Zdarzało się też, że biła koleżanki z klasy. Wychowawczyni nie mogła porozumieć się z nią. Myślała nawet o usunięciu dziewczyny ze szkoły. Ostatecznie jednak nauczyciele zdecydowali się skierować uczennicę na psychoterapię.

Continue reading

JAK DOCHODZI W historii życia większości

ZABUKZJiiJN nia spogoby obrony użyte przez nich doraźnie zmniejszały cierpienie, jednak na dłużej okazywały się nieefektywne, nie rozwiązywały bowiem problemu. Tak więc doświadczenia te stawały się czynnikami zaburzającymi rozwój. U innej kategorii pacjentów ujawniał się inny aspekt wczesno- dziecięcych doświadczeń. Otóż okazywało się, że znaczące osoby nie zaspokajały ich ważnych potrzeb. W dzieciństwie pozbawieni więc byli pozytywnych emocji, troskliwej uwagi rodziców. Brak tej kategorii doświadczeń jest czynnikiem hamującym rozwój człowieka.

Continue reading

GRUPA JAKO TŁO

Większość opisanych przeze mnie doświadczeń psychoterapeu-tycznych odbywa się w czasie sesji grupowych. Grupa psychotera-peutyczna stanowi pewną całość (jest nie tylko zbiorem poszczególnych pacjentów), rządzącą się własnymi prawami. Procesy grupowe mają wpływ na przebieg indywidualnej pracy psychoterapeutycznej. Oznacza to, że efekty zastosowanych oddziaływań zależą nie tylko od przygotowania do zmiany poszczególnych uczestników, lecz również od dojrzałości całej grupy.

Continue reading

Fobia

Przykładem może być fobia, choćby w postaci lęku przeżywanego na widok noża. Ten objaw chorobowy może pełnić specyficzną funkcję – być wyrazem kompromisu pomiędzy sprzecznymi wewnętrznymi tendencjami – czyli ujawniać nie akceptowane tendencje, ale w formie zamaskowanej. Lęk może wyrażać: 1) powstałą np. wobec członków własnej rodziny wrogość, która dąży do ujawniania się na zewnątrz poprzez agresywny czyn, 2) normę moralną zakazującą agresywnych zachowań.

Continue reading

Problemy w psychoterpaii

Zajmowaliśmy się tymi problemami Jarka. Po pewnym czasie napisał pracę magisterską. Nawet otrzymał za nią wyróżnienie. Nawiązał bliższe związki z ludźmi (poprzednio był całkiem samotny). Zaczął się spotykać z dziewczyną. Załatwił sobie pracę w charakterze nauczyciela w szkole, do której sam kiedyś uczęszczał. Możliwość takiej pracy cieszyła go. Zaszło więc u niego wiele pozytywnych zmian. Pod koniec naszych kontaktów Jarek nawet powiedział, że Continue reading

Zahamowania rozwoju

Zdaniem C. Rogersa przyczyną zahamowań w rozwoju i powstania zaburzeń u człowieka są nie tylko pewne doświadczenia społeczne, lecz również sposób, w jaki zostaną przez niego usymboli- zowane, czyli zapisane w jego „ja”. Ignorowanie pewnych doświadczeń czy symbolizowanie ich w sposób zniekształcony może zaburzać nasze pojęcie własnego „ja”, a w rezultacie wywoływać lęk hamujący rozwój. Psychoterapeuta stwarza warunki umożliwiające człowiekowi rozwój, samodzielne dokonywanie w sobie zmian (nie jest dyrektywny wobec klienta). Osiąga to poprzez bliski kontakt z uczestnikiem psychoterapii.

Continue reading

Doświadczenia zaburzające rozwój

W miarę poznawania pacjenta świat jego przeżyć, doświadczeń jawi się jako wielowarstwowy. Wydaje się, że ta wielowarstwowość odpowiada strukturze jego doświadczenia. Na początku psychoterapii, mówiąc o swoich dolegliwościach, pacjenci dokonują pierwszej Continue reading

CZYM SĄ ZABURZENIA W FUNKCJONOWANIU OSOBOWOSCI

Osobowość ma swój wymiar in-formacyjny, treściowy, i energe-tyczny54. Oba są wzajemnie sprzężone. To treść docierających do nas informacji decyduje o tym, jak silne wzbudzenie energii nastąpi. Treści te mogą być skojarzone z doświadczeniami centralnymi lub peryferycznymi dla nas. Centralne przeżycia są silne emocjonalnie lub dotyczą zdarzeń częstych. Zajmują znaczące miejsce w osobowości, w organizacji wiedzy o własnej osobie, innych ludziach, o świecie.

Continue reading

Psychoterapia nie istnieje jako jednolita teoria

Nie znam listy, którą można by uznać za wyczerpującą. Dla przykładu, w latach sześćdziesiątych powstał spis kilkudziesięciu technik psychoterapeutycznych. Ich autor2 ujął je w dwie klasy. Pierwszą nazwał technikami podtrzymującymi, czyli nastawio i to, co w psychoterapii jest szczególnie istotne. Należy dodać, iż wśród autorów prac poświęconych psychoterapii nie ma także zgody w sprawie ważniejszych nurtów teoretycznych. Według mnie należy wyróżnić cztery główne kierunki psychoterapii7.

Continue reading

Objawy fobii szkolnej

Objawy fobii szkolnej po raz pierwszy wystąpiły u Marka, gdy matka ponownie poszła do szpitala. Powiedział wtedy ojcu, że jest trochę przeziębiony i prosił, aby mógł pozostać w domu. Ojciec zgodził się, bo syn nigdy nie miał kłopotów z nauką. Pocieszał się, że kiedy żona wróci ze szpitala, poradzi sobie z niechęcią Marka do szkoły. Ale – jak już powiedziałam – tak się jednak nie stało i Marek musiał powtarzać klasę. Powstała w ten sposób roczna przerwa w nauce, co nie ułatwiło mu przezwyciężenia lęku związanego z wychodzeniem do szkoły.

Continue reading

Znencanie brata nad siostrą

Brat znęcał się nad Anną także poza domem. Ośmieszał ją na podwórku wobec koleżanek. Miała wrażenie, że potrafi odgadnąć wszystkie jej intencje. Kiedy starała się zaimponować koleżankom powtarzając zasłyszane u niego opinie, włączał się do rozmowy i wyśmiewał ją. Anna czuła się mocno skompromitowana w takich sytuacjach.

Najbardziej bolesny cios zadał Annie, źle traktując jej lalkę. Była to jej ulubiona zabawka. Rozmawiała z nią, brała ją do łóżka przed zaśnięciem. W pierwszej klasie szkoły podstawowej przed wyjściem do szkoły zawsze odbywała rozmowę z lalką, kładła ją do łóżeczka. Pewnego dnia brat rozzłoszczony na Annę wyciągnął lalkę z łóżeczka i rzucił nią o podłogę. Był to dla Anny wstrząs. Musiała długo lalkę głaskać, pocieszać, przepraszać za wyrządzoną jej krzywdę. W niedługim czasie zaczęła mieć wrażenie, że nie tylko lalka, ale też inne przedmioty cierpią, gdy są źle traktowane. Zaczęła więc przedmioty te głaskać, przepraszać. Każdego dnia przed zaśnięciem długo głaskała własne kapcie przepraszając, że sprawia im ból, gdy chodzi w nich. Co pewien czas przesuwała leżące na biurku książki. Wyobrażała sobie bowiem, że biurko czuje ból, gdy książki naciskają na nie. Wykonywała te czynności często.

Continue reading

KOREKTYWNE DOŚWIADCZENIA

Jak wiemy, psychoterapia stwarza pacjentom możliwość zdobywania doświadczeń. Wiadomo jednakże, iż nie każda nowa infor-. macja może powodować zmianę. Część z nich poszerza zakres wiedzy o wiadomości peryferyczne, ale nie prowadzi do zmian w centralnych przekonaniach. Tylko te spośród nowych doświadczeń można uznać za korektywne, które wywołują zmianę w centralnych przekonaniach.

Continue reading