Stosowania psychoterapii

W przypadku podejmowania leczenia – stosowania psychoterapii – jako kryterium patologii traktowane jest cierpienie jednostki lub szkody ponoszone przez otoczenie z powodu jej zachowania. Problem ten jest wielce złożony, gdyż na przykład neobeha- wiorystyczne koncepcje głoszą, że pragnienia człowieka są zawsze zdrowe, złe mogą być tylko sposoby ich realizacji. Inny wątek podnoszony jest w związku z tezą, iż zachowanie ludzkie jest determinowane przez bodźce z otoczenia (a nie przez stany wewnętrzne jednostki). Jeśli przyjąć taką tezę, to odpowiedzialność za patologię jednostki winno ponosić jej otoczenie, ono powinno być poddawane leczeniu. Ma to pewne znaczenie dla psychoterapii.

Jaką psychoterapię proponują reprezentanci behawioryzmu? Jeśli nieprzystosowawcze zachowania są wyuczone – twierdzą oni – to muszą podlegać prawom przeuczania, oduczania. W psychoterapii nacisk kładzie się na techniki uczenia usuwające objawy lub uzupełniające brakujące reakcje. Gdy stworzymy pacjentowi odpowiednie warunki, uczenie się następuje automatycznie. Liczba proponowanych technik terapii behawioralnej jest bardzo długa. Ograniczę się do podania przykładów technik opartych na zasadach warunkowania klasycznego, instrumentalnego i na modelowaniu.

– Reakcja lękowa może zostać zahamowana przez równoczesne wywołanie reakcji antagonistycznej pod względem fizjologicznym15. Stanem antagonistycznym w stosunku do lęku na przykład przed przebywaniem na ulicy może być relaksacja mięśniowa. Terapię zaczynamy od nauczenia uzyskiwania stanu relaksu. Następnie, gdy pacjent osiągnie tę zdolność, stosujemy bodziec lękotwórczy początkowo o słabej sile

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *