Stosowanie przez człowieka mechanizmów obronnych

Wywołane przez postępowanie rodziców intensywne przeżycia zajmują centralne miejsce w systemie wiedzy dziecka. Podobnie dzieje się z częstymi zachowaniami rodziców – związane z nimi doświadczenia mają centralną pozycję, inne, rzadkie, są peryferyczne.

W przedstawionym tu mechanizmie powstawania zaburzeń istotną rolę odgrywa posługiwanie się przez dziecko mechanizmami obronnymi. Kwestia ta wymaga pewnego komentarza. Stosowanie przez człowieka mechanizmów obronnych wypierających, tłumiących pewne przeżycia staje się przyczyną zaburzeń wyłącznie wtedy, kiedy mechanizmy te działają w sposób sztywny, uporczywy, rozległy. Każdy z nas nie pamięta części przykrych przeżyć. Jak koszmarne byłoby życie, gdybyśmy każdego dnia z równą siłą jak pierwotnie przeżywali doznany kiedyś w dzieciństwie silny wstyd, chwile lęku czy smutek związany z utratą kogoś bliskiego. Tak więc jeżeli mechanizmy obronne stosowane są spo-radycznie i nie dotyczą kluczowych doznań człowieka, mogą działać przystosowawczo, sprzyjać naszemu rozwojowi.

Skoro mowa o wpływie wczesnodziecięcych doświadczeń na po-wstawanie zaburzeń w okresie dorosłym, powstaje pytanie: Jakie znaczenie może mieć treść tych doświadczeń? Czy rysują się w tym zakresie jakieś prawidłowości? Zaburzenia powodować może ukrywanie ważnych, wywołujących napięcie doświadczeń, natomiast treść przeżyć u różnych osób może być odmienna (problemy mogą być związane – jak to demonstrowały przykłady – choćby z agresją, seksem).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *