choroba

AIDS jest grupą chorób, a niejedną chorobą

2. Od 1993 roku ponad połowa nowych diagnoz AIDS w Sta-nach Zjednoczonych dotyczyła ludzi, którzy nie byli chorzy. W 1997 roku dwie trzecie Amerykanów, u których zdiagnozowano AIDS, nie wykazywała żadnych sympto-mów ani choroby.

3. Nabyty zespół obniżonej odporności poprzedza wykreowa-nie kategorii „AIDS” i istnieje wiele dokumentów potwier-dzających przypadki tej jednostki chorobowej.

Continue reading

Czy aids jest naszym najwiekszym zagrozeniem

SMO 2002 roku, ostatnim roku, dla którego dostępne są ta- UWi) kie dane w wyniku AIDS śmierć poniosło 510,6 tysięcy Amerykanów. To całkowita liczba zgonów odnotowana podczas trwania tzw. epidemii AIDS, okresu obejmującego niespełna dwie dekady. (36) Na tę liczbę składają się wszystkie przypadki śmierci ludzi chorych na AIDS, których przyczyną były również m.in. wypadki, choroby niezakaźne, uboczne skutki zażywania narkotyków itp. (37)

Continue reading

Wiedza stereotypowa dominujace wypowiedzi

„Nie istnieje żadna decydująca literatura naukowa opisująca długofalowe skutki zażywania inhi-bitorów proteaz, jednakże zbrodnią byłoby ich nie stosować”.

Dr Charles Carpenter, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Zdrowia, Brown Uniwersity, Rolling Stone, 6 marca 1997 roku „Ważna informacja zdrowotna: około 5% (5 na 100) pacjentów zażywających ZIAGEN cierpi na poważną reakcję alergiczną, która może skończyć się śmiercią. Jeśli wystąpiły u ciebie objawy wysypki lub dwa z podanych symptomów, zaprzestań zażywania tego środka i natychmiast skontaktuj się ze swym lekarzem: gorączka, nudności, wymioty, biegunka lub bóle brzucha, chroniczne zmęczenie, wysypka lub ogólne uczucie choroby (…).

Continue reading